SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen

Schaf de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties af. Scholen moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare keuzedelen. Dat advies geeft SBB aan minister Van Engelshoven.

Sinds de introductie van het fenomeen keuzedelen zijn bijna 850 van deze extra ‘vakken’ voor het mbo ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze nieuwe onderdelen van de kwalificatiestructuur het diploma van de mbo-student verrijken. Keuzedelen zijn geschikt voor innovaties of voor specialisaties, voor steeds meer beroepen.

Ondoelmatig
Om ‘ondoelmatige overlap’ binnen opleidingen te voorkomen, worden tot nu toe alle keuzedelen gekoppeld aan opleidingen. Scholen mogen dan alleen keuzedelen aanbieden die door SBB zijn gekoppeld aan de opleiding. De ervaring leert echter dat veel keuzedelen niet alleen geschikt te zijn voor de opleidingen waarvoor ze ontwikkeld zijn, maar ook voor kwalificaties in andere sectoren – en soms zelfs voor alle kwalificaties. Ook uit de monitor Keuzedelen komt dat beeld naar voren.

Afzien van koppeling
Op grond van die ervaringen adviseert SBB de minister om voortaan af te zien van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties. In haar advies wijst SBB onder andere op de toenemende administratieve lasten rond koppelingen. SBB heeft inmiddels zo’n 21.000 koppelingen tussen keuzedelen en kwalificaties vastgesteld en de verzoeken tot koppeling blijven binnenkomen. Ook voert SBB aan dat het loslaten van de verplichte koppeling past in het beleid van regionalisering waarin scholen meer ruimte krijgen om, samen met het regionale bedrijfsleven, het aanbod aan keuzedelen zelf te bepalen.

Overlaptoets
Het advies van SBB betekent dat scholen straks ook keuzedelen mogen aanbieden buiten hun eigen vakgebied. Volgens SBB zou het ideaal zijn als alle scholen vrijelijk zouden mogen kiezen uit het totale register van keuzedelen. Uiteraard moeten scholen toezien op de kwaliteit van de opleiding. Per sector zou ook een voorkeursaanbod van keuzedelen kunnen worden vastgesteld. De sectorkamers, onderdeel van SBB, zouden voorstellen kunnen doen voor zo’n voorkeursaanbod. Ook kan de Toetsingskamer een ‘overlaptoets’ uitvoeren. Maar uiteindelijk zijn scholen eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en de plek daarin van keuzedelen.

Lees ook: Aanbod keuzedelen blijft doorgroeien