SBB wil meer ruimte voor mbo-certificaten

Door scholen meer mogelijkheden te geven om certificaten uit te reiken, kunnen werkenden gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen. Dat staat in het SBB-advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’.

Sinds enige tijd mogen niet-bekostigde scholen voor een beperkt aantal keuzedelen losse certificaten uitreiken. Het gaat hier om zelfstandige (deel)diploma’s voor afgeronde onderdelen van een opleiding. Onder scholen bestaat de nodige aarzeling over certificaten. De vrees bestaat dat leerlingen hun opleiding niet meer afronden als zij over een certificaat beschikken. Daarom vindt de invoering van certificaten zeer geleidelijk plaats.

Certificaattrajecten
Sinds oktober 2016 is er een lijst van 38 keuzedelen waarvoor scholen certificaten mogen uitreiken. In een advies stelt SBB voor aan deze lijst 48 andere keuzedelen toe te voegen. Daarnaast pleit SBB ervoor om de eis los te laten dat een keuzedeel is gekoppeld aan een kwalificatie. Zo’n koppeling is immers bij een certificaattraject niet relevant. Bovendien zouden alle scholen – dus niet alleen scholen die bepaalde opleidingen aanbieden – dergelijke certificaattrajecten moeten kunnen aanbieden.

Kwalificaties
Op termijn zouden volgens SBB niet alleen keuzedelen, maar ook losse onderdelen van opleidingen voor certificaten in aanmerking moeten kunnen komen. Dat is volgens SBB de beste manier om ‘leven lang ontwikkelen’ van werkenden en werkzoekenden te stimuleren. In pilots zou volgens SBB onderzocht moeten worden of deze werkwijze nuttig is.

Tot de nieuwe keuzedelen waarvoor certificaten kunnen worden uitgereikt behoren onder andere Mobile Application Development, Kunststoffen in de Maritieme Techniek en verkeersregelinstallaties. De volledige lijst is te vinden in het SBB-advies.

Lees ook: ‘Begin voorzichtig met certificaten’