‘Scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen’

Volgens een bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben de mbo-scholen in 2015 een ‘winst’ gemaakt van € 182 miljoen. Maar volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is dit beeld niet juist: ‘De mbo-scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen.’

Het bericht van de Algemene Onderwijsbond is gebaseerd op cijfers die DUO periodiek publiceert. Volgens de AOb groeide het eigen vermogen van de mbo-scholen van € 2,2 naar € 2,4 miljard. Het resultaat van € 182 miljoen staat gelijk aan ongeveer 4% van de totale inkomsten van de mbo-scholen.

Vet
Volgens de MBO Raad is het woord ‘winst’ echter niet op zijn plaats. Ton Heerts: ‘Sommige scholen hebben wat meer spreekwoordelijk vet op de botten, anderen minder. Dat vet op de botten hebben scholen nodig. Scholen hebben te maken met veranderend beleid vanuit de overheid. Bijvoorbeeld een veranderende financiering en bekostigingssystematiek, onzekerheid over wanneer bedragen op de rekening van de scholen komen en onzekerheid rond lonen en pensioen. Dat laatste is zoals iedereen weet een groot punt van zorg. De opdracht is constant kwalitatief goed onderwijs te bieden in een steeds dynamischer omgeving. De mbo-scholen willen niets liever dan dat. Dat vraagt om het voeren van een verstandig meerjarenbeleid.’

Feiten
Heerts begrijpt dat de verleiding groot is om ervoor te pleiten dat de scholen de reserves uitgeven aan bijvoorbeeld leermateriaal: ‘Het is echter een stuk verstandiger om eerst naar de feiten te kijken. Daarom zullen we volgende week de minister en de Tweede Kamer meer uitgebreid informeren.’

Lees hier de volledige reactie van de MBO Raad

Lees ook: Mbo-scholen financieel gezond