Scholen krijgen meer tijd voor besteding corona-steun

Scholen krijgen meer tijd om de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs te besteden. Ook in het ‘uitloopjaar’ 2024 mogen zij nog gebruikmaken van deze middelen.

Dat schrijft minister Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs. Via dit programma zijn er vele miljoenen beschikbaar gesteld aan scholen om de negatieve gevolgen van de coronapandemie te bestrijden. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de mbo-scholen voortvarend aan de slag zijn gegaan met de plannen. Zij hebben tot nu toe vooral ingezet op het tegengaan van studievertraging. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra begeleiding van studenten en het aanbieden van inhaalcursussen.

Welzijn

Uit de rapportage blijkt nog maar eens dat veel studenten kampen met mentale problemen. Volgens een peiling uit april 2022 zou het om een vijfde van de mbo-studenten gaan en zelfs om een kwart van de studenten uit het hoger onderwijs. Scholen willen een groot deel van de middelen uit het nationaal programma besteden aan studentenwelzijn. Zij zetten daartoe studentbegeleiders, sociaal werkers en zelfs ‘well-being officers’ in. Meer dan in het hoger onderwijs is er in het mbo ook aandacht voor studenten uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status.

Stages

Het stagetekort was eerder al sterk afgenomen. De gespannen arbeidsmarkt biedt, aldus Dijkgraaf, alle kansen om de vertraging die tijdens de pandemie is ontstaan snel weg te werken. ‘Ik verwacht daarom dat vertraging door stageproblematiek of gebrek aan leerwerkplekken snel tot het verleden behoort’, schrijft de minister.

Innovatie

De pandemie heeft scholen genoodzaakt te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wil de opgedane kennis zoveel mogelijk delen. Ook wil het NRO nieuwe kennis ontwikkelen over kansrijke interventies. Zo is er gestart met een fieldlab ‘studievoortgang’. Hierin wordt geëxperimenteerd met ‘data-gedreven monitoren van studievoortgang in het mbo’. Ook onderzoekt NRO de kansen van effectief afstandsonderwijs.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf

Lees ook: NPO-middelen vooral ingezet om achterstanden in te lopen