Scholen kunnen straks samen opleidingen aanbieden

Het wordt voor mbo-scholen een stuk eenvoudiger om samen opleidingen aan te bieden. De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel Samenwerkingscollege.

Het kabinet wil voorkomen dat de daling van het aantal leerlingen waar het mbo de komende jaren mee te maken krijgt, leidt tot een afname van het opleidingsaanbod in de regio. Daarom wordt het voor mbo-scholen mogelijk om samen opleidingen aan te bieden in de vorm van ‘samenwerkingscolleges’. Op het diploma wordt dan het samenwerkingsverband vermeld. Bijkomend voordeel is dat scholen hun kennis kunnen bundelen om tot innovatief beroepsonderwijs te komen.

Krimp
Het aantal mbo-leerlingen ligt in 2030 naar verwachting dertien procent lager dan nu. Krimpregio’s als Zuid-Limburg en Oost-Groningen krijgen te maken met een nog grotere daling van leerlingenaantallen. Mbo-scholen zullen zich daarom steeds vaker genoodzaakt zijn om samen opleidingen aan te bieden. Met name voor dure, technische opleidingen kan dit een uitkomst zijn.

Wetsvoorstel
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Lees ook: ‘Maak haast met nieuwe bestuursvormen’