Scholen maken zich zorgen over ‘groenpluk’

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn mbo-studenten gewild bij werkgevers, ook als ze nog geen diploma hebben. Kunnen werkgevers die jongeren van scholen ‘plukken’ gestraft worden, bijvoorbeeld door ze niet meer in aanmerking te laten komen voor de subsidie praktijkleren?

De ontwikkeling dat werkgevers steeds meer op zoek zijn naar mbo-gediplomeerden is al enige tijd gaande. Volgens nieuwe cijfers zou inmiddels meer dan de helft van de vacatures gericht zijn op werknemers met een mbo-diploma. Met name in de sectoren gezondheidszorg en ict stijgt de vraag naar mbo-gediplomeerden snel.

‘Het mbo is hot’

Dat het mbo ’hot’ is, heeft ook nadelen. Steeds vaker worden jongeren door werkgevers verleid al voor hun diplomering aan het werk te gaan. Studenten worden volgens het Algemeen Dagblad gelokt met mooie salarissen en auto’s. Volgens Jurgen van der Hel, voorzitter van JOB, is het logisch dat veel jongeren deze verleiding niet kunnen weerstaan.

Groenpluk

Deze ‘groenpluk’ kan op lange termijn nadelen hebben. In economisch mindere tijden komen deze ongediplomeerden langs de kant te staan. Mbo-scholen maken zich dan ook zorgen. In het Algemeen Dagblad zegt Frank van Hout van de MBO Raad: ‘We vinden het ongewenst dat studenten aan het werk gaan zonder dat ze klaar zijn met hun opleiding. Het halen van een beroepsdiploma blijft superbelangrijk. Zonder diploma is het veel lastiger om ander werk te vinden of verder te leren.’

Onwenselijk

Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen. Kamerlid Bart Smals stelde hierover mondelinge vragen aan minister Van Engelshoven: ‘Doet de minister wel genoeg om groenpluk te voorkomen?’ In haar antwoord betoogde Van Engelshoven dat het fijn is dat mbo-studenten gewild zijn op de arbeidsmarkt. Het weghalen van studenten zonder diploma noemt ze echter zeer onwenselijk. Meer leerwerkplekken ziet zij als de oplossing. Volgens Peter Kwint (SP) zou het goed zijn als bedrijven die jongeren wegplukken van scholen niet meer in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren. Minister Van Engelshoven ziet weinig in zo’n aanpak; zij hoopt op korte termijn met werkgevers afspraken te maken over het tegengaan van ‘groenpluk’.

Lees ook: Mbo-opgeleiden zeer gewild op de arbeidsmarkt