Scholen moeten ongebruikte boeken terugkopen

Studenten krijgen het recht om ongebruikte lesmaterialen terug te verkopen aan de school. Een motie met die strekking werd gisteren door de Tweede Kamer aangenomen.

Het voorstel voor het verplicht terugkopen van ongebruikt lesmateriaal was vorige week ingediend tijdens een Algemeen Overleg over de resultaten van de JOB-monitor. Uit dit tweejaarlijkse onderzoek was onder andere gebleken dat veel mbo-studenten boeken moeten aanschaffen die zij het hele schooljaar niet gebruiken. In sommige sectoren zou zelfs meer dan de helft van de studenten hiermee te maken hebben.

Verplicht

De uitkomsten van de JOB-monitor waren voor diverse Kamerleden aanleiding om actie te ondernemen. Het meest vergaand was een voorstel van Zohaïr El Yassini (VVD) en Peter Kwint (SP). Volgens hun motie zouden scholen verplicht moeten worden om ongebruikt lesmateriaal terug te kopen. Een minder vergaand voorstel kwam van de Kamerleden Zihni Özdil (GroenLinks) en Anne Kuik (CDA). Volgens dit voorstel zouden scholen gestimuleerd moeten worden ongebruikt materiaal terug te kopen.

Kritisch

Tijdens het Algemeen Overleg was minister Van Engelshoven kritisch over de voorstellen. Zij wees erop dat de MBO Raad recent een servicedocument heeft opgesteld over schoolkosten, waarin onder andere is afgesproken dat scholen goed kijken of lesmateriaal daadwerkelijk gebruikt wordt. Zij pleitte ervoor nu geen nieuwe wetgeving te maken, maar af te wachten of de afspraken effect hebben. ‘We kijken hoe die regeling werkt, we volgen dat zorgvuldig. Mocht blijken dat op basis van dat document er bij evident foute situaties niet gehandhaafd kan worden, dan moeten we de regeling aanpassen.’

Ontraden

Van Engelshoven ontraadde de motie, maar dat mocht niet baten: bij de stemming kreeg de motie van El Yassini en Kwint een meerderheid van 88 stemmen. De steun voor de motie kwam – naast VVD en SP – van oppositiepartijen als PvdA en PVV. De coalitiepartijen CDA, D66 en CU steunden de motie niet. Studenten zijn erg blij met de aangenomen motie. JOB-voorzitter Timon van Engen: ‘Het niet meer onnodig aanschaffen van boeken en licenties bespaart studenten veel geld. Dit maakt het mbo-onderwijs toegankelijker voor alle mbo-studenten in Nederland.’

Lees de aangenomen motie over ongebruikt lesmateriaal