Studenten zijn vaker tevreden over docenten

Mbo-studenten zijn in toenemende mate tevreden over hun docenten. Zo’n twee derde van de studenten geeft aan goed contact te hebben met hun docent. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de tweejaarlijkse JOB-monitor.

Elke twee jaar voert de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een grootschalig onderzoek uit onder mbo-studenten. Deze JOB-monitor is professioneel opgezet. Meer dan 250.000 studenten hebben dit jaar meegewerkt. De monitor geeft daarom een goed beeld van de opvattingen van mbo-studenten over hun onderwijs. Zeker als de resultaten worden vergeleken met vorige edities van de monitor.

Rapportcijfer
Het totaalbeeld is zeker positief te noemen. Het gemiddelde rapportcijfer dat studenten geven aan hun opleiding stijgt langzaam maar zeker, van een 6,9 in 2010 naar een 7,1 dit jaar. Zo’n twee derde van studenten is tevreden over de gekozen opleiding, ruim 10% is ontevreden. Zeer positief is de stijgende tevredenheid van studenten over hun docenten. De vraag ‘Vind je jouw docenten goed?’ wordt inmiddels door 62% van de studenten bevestigend beantwoord. Slechts 10% vindt de docenten niet goed. Sinds 2010 zijn deze cijfers geleidelijk beter geworden. In 2010 vond 57% van de studenten hun docenten goed en 14% niet. De ontwikkeling gaat niet heel snel, maar de trend is zondermeer positief.

Frisheid
Ook op andere aspecten is een positieve trend te zien. Zo stijgt het aantal studenten dat zich voldoende uitgedaagd voelt (van 42 naar 44%). Het oordeel over sfeer en veiligheid op school stijgt ook duidelijk. Inmiddels waardeert 68% van de studenten de sfeer en veiligheid positief, tegen voorheen (in 2012 en 2014) 60%. Studenten waarderen ook de frisheid op school. Onder vrouwelijke studenten is die waardering overigens duidelijk minder dan onder hun mannelijke collega’s.

Stage
Zo’n drie kwart van de studenten is tevreden over de stage. In vergelijking met vorige jaren is de voorbereiding op de stage beter geworden. Wel ondervindt nog steeds een deel van de studenten moeite bij het vinden van een stageplek. Opmerkelijk is de sterk stijgende waardering over de loopbaanbegeleiding. In de loop der jaren is de positieve waardering op dit aspect gestegen van 40 naar 50%. Alle inspanningen rond LOB lijken dus niet voor niets te zijn geweest.

Boeken
De nieuwe JOB-monitor bevat niet alleen goed nieuws. Zo vormt het niet-gebruik van leermiddelen een hardnekkig probleem. In sommige sectoren geeft meer dan de helft van de studenten aan dat aangeschafte boeken niet gebruikt worden. Dit probleem kwam ook in eerdere edities van de monitor naar boven. Toch is de trend op dit punt negatief. Ten opzichte van 2010 zijn studenten dit jaar zelfs met vijf procentpunt meer ontevreden (een ontwikkeling van 38 naar 43%). Elke editie blijken studenten meer ontevreden te worden. JOB roept scholen op dit probleem op te lossen om te voorkomen dat studenten veel geld uitgeven aan boeken die ze niet gebruiken.

Lees hier de volledige JOB-monitor

Lees ook: Mbo-leerlingen willen meer uitdaging