‘Scholen moeten studentenraden beter ondersteunen’

Bestuurders van mbo-scholen moeten ervoor zorgen dat studentenraden en ondernemingsraden goed kunnen functioneren. Als het aan minister Dijkgraaf ligt, krijgen scholen de wettelijke plicht om te zorgen voor goede voorzieningen voor de medezeggenschap. Ook een financiële vergoeding hoort daarbij.

Dat schrijft minister Dijkgraaf van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is geschreven naar aanleiding van onderzoek van de Onderwijsinspectie naar medezeggenschap in het mbo. In dat onderzoek constateert de inspectie dat de samenwerking tussen schoolbestuur en medezeggenschap (studentenraden en ondernemingsraden) over het algemeen prettig verloopt.

Driehoek

Cruciaal voor het goed functioneren van de medezeggenschap is de rol van het schoolbestuur. Dat bestuur moet zich verantwoordelijk voelen voor het goed functioneren van de ‘governancedriehoek’. Bij die driehoek gaat het om schoolbestuur, raad van toezicht en medezeggenschap. Het ‘klinisch voldoen aan de eisen van de wet’ is volgens de inspectie niet voldoende. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat de driehoek werkt. De inspectie roept de besturen dan ook op om de facilitering van de medezeggenschap goed te regelen. Leden van studentenraad en or doen er ook goed aan om deze facilitering op te eisen.

Compensatie

Minister Dijkgraaf wil daarnaast ook een aantal maatregelen nemen om de positie van de medezeggenschap in het mbo te versterken. Hij wil in de wet vastleggen dat de raden (studenten en or) moeten beschikken over alle voorzieningen ‘die redelijkerwijs nodig zijn’ om hun taak te vervullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ambtelijke ondersteuning en scholing. Daarnaast wil de minister in gesprek met de scholen en de studentenraden over de manier waarop het functioneren van de raden kan verbeteren. Financiële compensatie hoort daar zeker bij. Over de hoogte van deze vergoeding gaat de minister in gesprek. Een wettelijke regeling is daarvoor naar zijn mening niet nodig.

Toezicht

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat studentenraden vaak nog geen gesprekspartner zijn van de raad van toezicht. Ook uit eerder onderzoek bleek al dat raden van toezicht zich vaak nog sterk concentreren op het bestuur en weinig contact hebben met spelers rond de school. Volgens de inspectie zou het goed zijn als raden van toezicht een open dialoog voeren met deze spelers, waaronder zeker ook studentenraden en ondernemingsraden.

Lees hier de Kamerbrief over het versterken van de medezeggenschap in het mbo

Lees ook: Intern toezicht mbo kan verder professionaliseren