Scholen mogen nieuwe opleidingen ontwikkelen

Vanaf het schooljaar 2017 mogen scholen nieuwe, experimentele opleidingen aanbieden. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de experimentregeling voor cross-over opleidingen.

Op basis van het experiment cross-overs krijgen scholen de mogelijkheid om, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, opleidingen te maken voor nieuwe beroepen. Dat is nodig omdat het tempo waarin beroepen veranderen snel toeneemt. Scholen kunnen met dit experiment in het bijzonder opleidingen aanbieden die elementen bevatten van meerdere sectoren. In de zorgsector ontstaan bijvoorbeeld beroepen die ook met technologie te maken hebben, zoals zorgrobots en gezondheidsapps. En de landbouwsector heeft behoefte aan werknemers met kennis van sensortechnologie en het gebruik van gps.

Toetsingskamer
De nieuwe cross-over opleidingen zullen een aanvulling vormen op de landelijke kwalificatiestructuur waarin alle mbo-opleidingen zijn opgenomen. De Toetsingskamer, verantwoordelijk voor deze landelijke kwalificatiestructuur, kijkt ook naar de nieuwe opleidingen. ‘We kijken of de opleiding relevant is en of de student er na zijn opleiding ook echt werk mee kan vinden’, zegt Ad Woudenberg van de Toetsingskamer. De Kamer belooft snel te zullen werken: ‘Een opleiding die in augustus 2016 wordt aangevraagd, kan in augustus 2017 al beginnen’, aldus Woudenberg.

Wildgroei
Eerder reageerde de SBB wat zuinigjes op de plannen voor cross-over opleidingen. Is er na de ingrijpende herziening van de kwalificatiestructuur en de introductie van keuzedelen nog wel behoefte aan dergelijke nieuwe opleidingen, zo vroeg de SBB zich af in een reactie. De SBB wil voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan nieuwe diploma-varianten. Scholen hebben volgens de SBB ook behoefte aan tijd en rust om de herziene kwalificatiedossiers goed te vertalen naar het onderwijs. De tijd zal leren in hoeverre scholen daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid zelf nieuwe opleidingen te ontwikkelen.