Scholen mogen zelf rekentoets ontwikkelen

Vanaf het examenjaar 2019/2020 gaat rekenen meetellen voor het diploma. Scholen krijgen wel meer vrijheid bij het kiezen van de vorm van examineren.

Onlangs hebben het Platform Rekendocenten van de bvmbo en de rekencontactpersonen van de MBO Raad overleg gehad met het ministerie van Onderwijs over de toekomst van het rekenen in het mbo. Dit naar aanleiding van de brief van het ministerie waarin gemeld wordt dat rekenen via een ‘tussenoplossing’ al vanaf 2019 gaat meetellen voor het mbo-diploma. Volgens een van de voorstellen van het ministerie zou rekenen inderdaad vanaf het examenjaar 2019/2020 gaan meetellen in de zak-slaagregeling. Studenten zouden minimaal een 4 moeten behalen voor hun rekenexamen. Er wordt nog nagedacht over compensatieregelingen. Zo zou bijvoorbeeld tegenover een onvoldoende voor rekenen in ieder geval een voldoende voor Nederlands moeten staan.

Instellingsexamen
Volgens het ministerie zouden scholen veel meer vrijheid moeten krijgen bij het kiezen van de vorm van examineren. Dat kan bijvoorbeeld via een centraal digitaal examen (een vernieuwde rekentoets?), via een instellingsexamen of via een combinatie van beide. Als scholen zelf toetsen ontwikkelen moeten deze uiteraard voldoen aan kwaliteitseisen. Het voordeel van eigen toetsen is dat scholen deze kunnen toespitsen op het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Achterban
Op dit moment gaat het nog om voorstellen die ontwikkeld worden door het ministerie. De rekendocenten kregen ook de vraag voorgelegd wat het ministerie van Onderwijs kan doen om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen instellingsexamens. Tot eind maart kan iedereen reageren op de voorstellen vanuit het ministerie. Waarschijnlijk komt er begin april meer duidelijkheid over de exacte tussenoplossing voor rekenen.

Lees hier de nieuwsbrief van het Platform Rekendocenten

Lees ook: Rekentoets telt vanaf 2019 mee voor diploma