Scholen nog laks met terugkoopregeling schoolboeken

Sinds dit schooljaar zijn mbo-scholen verplicht om ongebruikte schoolboeken terug te kopen. Maar veel scholen gaan nog laks met deze terugkoopregeling om.

Het is al jaren een klacht binnen het mbo: ongebruikte schoolboeken. Aan het begin van de studie moeten studenten dure boeken aanschaffen, terwijl tijdens het schooljaar veel van dit materiaal niet gebruikt wordt. Studenten maken dus onnodig hoge kosten. Om hier iets aan te doen, is bepaald dat scholen verplicht zijn om lesmateriaal dat niet gebruikt is terug te kopen. Met ingang van studiejaar 2021-2022 moeten alle scholen zo’n terugkoopregeling hebben.

273 euro

In de praktijk blijken veel scholen nog laks om te gaan met de terugkoopregeling. Uit onderzoek van studentenorganisatie JOB blijkt dat meer dan 90 procent van de studenten te maken heeft met ongebruikte leermiddelen. Het gemiddelde bedrag dat studenten aan deze leermiddelen besteden is maar liefst 273 euro. Uit het onderzoek blijkt ook dat maar weinig scholen goede informatie verstrekt over de terugkoopregeling. Slechts 1 op de 5 scholen heeft duidelijke op internet duidelijke informatie over de regeling.

Oproep

Al met al is JOB zeer ontevreden over de uitvoering van de terugkoopregeling. De studenten roepen het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad dan ook op met spoed uitwerking te geven aan de afspraken: ‘We kunnen niet langer toelaten dat studenten hoge boekenprijzen moeten betalen, terwijl dit niet nodig is. We doen daarom een dringende oproep om dit probleem op te lossen en studenten niet langer op te zadelen met hoge studiekosten.’

Kamervragen

Naar aanleiding van de oproep van de mbo-studenten hebben de Kamerleden Peter Kwint (SP) en Zohaïr El Yassini (VVD) vragen gesteld aan minister Dijkgraaf van Onderwijs. De Kamerleden vragen aan de minister om snel in gesprek te gaan met de scholen over de uitvoering van de terugkoopregeling. Ook vragen zij de minister om een sluitende definitie te maken van het begrip ‘ongebruikte leermiddelen’. De Kamerleden vinden het belangrijk dat alle scholen dezelfde definitie gebruiken.

Bekijk hier het onderzoek van JOB naar de terugkoopregeling schoolboeken

Lees ook: Scholen moeten ongebruikte schoolboeken terugkopen