Scholen ontvangen voortaan apart budget voor niveau 2

Vanaf volgend schooljaar ontvangen mbo-scholen een apart budget voor hun studenten die een opleiding op niveau 2 volgen. Op die manier wil het ministerie voorkomen dat de extra gelden voor deze doelgroep ‘verwateren’.

Sinds enkele jaren ontvangen mbo-scholen extra geld voor hun niveau 2-opleidingen. Uit onderzoek is gebleken dat scholen structureel te weinig middelen ontvangen voor deze opleidingen. Zij zijn daarom genoodzaakt om geld dat eigenlijk bestemd is voor de opleidingen op niveau 3 en 4 over te hevelen naar niveau 2. Om dat probleem op te lossen ontvangen scholen sinds 2022 extra budget voor niveau 2. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 150 miljoen euro.

Lumpsum

De bekostiging vanuit het Rijk gaat bij de mbo-scholen via een zogenaamde lumpsum. Scholen ontvangen geld en zijn voor een groot deel vrij deze middelen naar eigen inzicht te besteden. Zij zijn dus niet verplicht om de extra middelen voor de niveau 2-opleidingen daadwerkelijk te besteden aan deze opleidingen. Om te bevorderen dat scholen dit geld wel gaan doen, kent het budget voor mbo-scholen vanaf volgend jaar een afgeschermd onderdeel voor niveau 2. Al langer bestaat zo’n afgeschermd onderdeel voor de entreeopleidingen. Scholen ontvangen vanaf het kalenderjaar 2025 dus de bekostiging in drie delen: een deel voor de entree, een deel voor niveau 2 en een deel voor niveau 3 en 4.

Schooluitval

Door de extra middelen voor niveau 2 apart te berekenen, hoopt het minister de schooluitval onder de niveau 2-studenten omlaag te kunnen brengen. De uitvalcijfers in deze groep zijn met negen procent hoog. Met name jongeren die doorstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs hebben een relatief grote kans op uitval. Door de extra middelen te oormerken voor deze doelgroep, moet het onderwijs op niveau 2 aan kwaliteit gaan winnen.

Lees hier het besluit over het instellen van een afzonderlijk budget voor niveau 2

Lees ook: Kabinet: meer geld naar niveau 2-opleidingen