School en bedrijf samen verantwoordelijk voor opleiding

Om opleidingen bij de tijd te houden werkt het Alfa-college nauw samen met innovatieve bedrijven uit de regio. Zo werd de nieuwe opleiding installatie- en elektrotechniek door school en branche samen ontwikkeld. De rol van bedrijven is cruciaal: ‘Bedrijven houden de school wakker’.

In de kwaliteitsagenda van het Alfa-college is een prominente plaats ingeruimd voor de vernieuwing van techniekopleidingen. Dat is niet alleen belangrijk omdat er in de regio een groeiend tekort aan vakmensen is, maar ook omdat het werk in de techniek razendsnel verandert. Door ontwikkelingen als digitalisering, maar ook door de energietransitie. Fieldlab Practice, een werk-, leer- en ontmoetingsplek voor technische opleidingen, springt in op deze ontwikkelingen. Het is de plek waar onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan vernieuwing van de opleidingen en aan toekomstbestendig technisch vakmanschap. De thema’s aardbevingsbestendig bouwen, energietransitie en levensbestendig bouwen staan centraal.

Vakman van de toekomst

Volgens Geert Berghuis, programmamanager Fieldlab Practice bij het Alfa-college, is het van grote meerwaarde als bedrijven mede verantwoordelijk zijn voor het curriculum van technische opleidingen. Bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding Technicus engineering Installatie- en elektrotechniek is daarom eerst aan bedrijven gevraagd: wat heeft de vakman van de toekomst nodig? Een groep regionale bedrijven heeft enthousiast meegewerkt aan het ontwerp van de nieuwe opleiding. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er in het onderwijs nu veel meer aandacht wordt besteed aan persoonlijke vaardigheden als samenwerken, vaak aangeduid als 21st century skills. Ook is er meer aandacht voor digitale vaardigheden.

Projectweken

Mede op instigatie van de bedrijven wordt nu in de opleiding gewerkt met ‘projectweken’ in plaats van stages. Werkgevers gaven namelijk aan dat eerstejaars studenten vaak nog te weinig vaardigheden bezitten voor een volwaardige stage. De inhoud van de projectweken wordt zorgvuldig voorbereid met de bedrijven. Die maken echt tijd vrij voor de begeleiding van de studenten tijdens deze weken. Coaches van het Alfa-college begeleiden de studenten en spreken hen zo nodig aan op hun verantwoordelijkheden. Omdat er meerdere projectweken per jaar zijn, kunnen de studenten kennis maken met meerdere typen bedrijven. Zo krijgen ze een goed beeld van de mogelijke werkzaamheden.

Wakker

De nieuwe opleiding slaat aan. De instroom groeit en de uitval is laag. Volgens Geert Berghuis komt dit mede door de nauwe samenwerking met bedrijven: ‘De opleiding is echt van school en branche samen.’ De bemoeienis van de bedrijven bij de opleiding blijft groot. Maandelijks vergaderen vertegenwoordigers van de bedrijven met de school over de gang van zaken. De groep van bedrijven die meedoet met de nieuwe opleiding groeit: het afgelopen jaar hebben zich 13 nieuwe bedrijven gemeld. Dankzij de intensieve bemoeienis van de bedrijven blijft de opleiding up to date. Geert Berghuis: ‘De ontwikkelingen in het werkveld gaan nu zo snel, dat je als school niet meer zelfstandig de opleiding bij de tijd kunt houden. Bedrijven houden de school wakker.’

Lees ook:
Lentiz: campusontwikkeling in het Westland
Grafisch Lyceum Rotterdam: voorloper in de creatieve industrie