Servicepunt Loopbaanoriëntatie van start

Via loopbaanoriëntatie en -begeleiding helpen scholen leerlingen bij het maken van keuzes in hun onderwijsloopbaan. Het Servicepunt LOB mbo ondersteunt scholen bij de inrichting van deze Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB).

Het servicepunt is de opvolger van het Stimuleringsproject LOB in het mbo, dat liep van 2011 tot 2016. In dit project hebben scholen vijf jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van LOB in het mbo. Scholen stelden een visie en beleid op en gingen aan de slag met de professionalisering van het onderwijspersoneel. Het project heeft concrete inzichten en instrumenten opgeleverd waarmee scholen LOB kunnen vormgeven.

21ste vaardigheden
Met de start van het Servicepunt LOB blijven de opbrengsten van het Stimuleringsproject LOB beschikbaar voor de scholen. Dit is belangrijk, want loopbaanleren wordt voor mbo’ers steeds crucialer. Op deze sterk veranderende arbeidsmarkt moeten mbo’ers goed beslagen ten ijs komen. Het is niet alleen van belang om de juiste opleiding te kiezen, maar ook de juiste vervolgopleiding. Daarbij speelt ook dat niet alleen beroepsvaardigheden een rol spelen bij het vinden en houden van werk, maar meer nog 21ste eeuwse vaardigheden als flexibiliteit en ondernemerschap. Op de slotconferentie van het Stimuleringsproject LOB in het mbo eind vorig jaar werd al gezinspeeld op een vervolg op het Stimuleringsproject. Dat is er nu dus definitief gekomen.

Ondersteuning
Het Servicepunt ontsluit niet alleen de instrumenten en inzichten die het Stimuleringsproject LOB hebben opgeleverd, maar beantwoordt ook vragen die er zijn bij scholen over het inrichten en verankeren van LOB. Verder organiseert het Servicepunt kennisuitwisseling tussen mbo-scholen over LOB en speelt het een makelaarsfunctie als scholen behoefte hebben aan ondersteuning en professionalisering. Vooralsnog is het Servicepunt tot eind dit jaar actief.

Kijk voor meer informatie op Servicepunt LOB mbo.