Slob trekt stekker uit lerarenregister

Het verplichte lerarenregister is mislukt. Een langjarig en peperduur traject wordt daarmee kort voor het bereiken van de finish beëindigd. Leraren zijn blij.

Minister Arie Slob heeft besloten leraren niet langer te verplichten zich te registeren in het lerarenregister. Voordat er sprake kan zijn van zo’n verplichte registratie, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: draagvlak onder leraren en duidelijkheid over de rol van de school als werkgever. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Mislukt
Het lerarenregister is hiermee vlak voor het bereiken van de finish mislukt. Volgens de Wet beroep leraar, begin 2017 door de Eerste Kamer aangenomen en sinds 1 augustus 2017 van kracht, moeten alle leraren zich verplicht registeren in het lerarenregister. Voor 1 augustus 2018 van dit jaar zouden scholen de gegevens van hun leraren moeten invoeren in het register. Leraren zouden vervolgens in het register moeten bijhouden op welke manier zij werken aan hun bekwaamheidsonderhoud.

Doodsteek
Massale protesten van leraren hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Slob gedwongen is de verdere ontwikkeling van het register op de lange baan te schuiven. De teloorgang van de Onderwijscoöperatie bleek uiteindelijk de doodsteek voor het register. De afgelopen jaren hebben Onderwijscoöperatie en ministerie vele miljoenen besteed aan de ontwikkeling van het register.

Advies
Op verzoek van minister Slob gaat D66-senator Alexander Rinnooy Kan nu onderzoeken op welke manier de beroepsgroep leraren – na de teloorgang van de Onderwijscoöperatie – het beste vertegenwoordigd kan worden. Parallel gaat minister Slob samen met werkgevers onderzoeken welke rol werkgevers kunnen spelen bij de professionalisering van leraren. Rinnooy Kan wil in het najaar al met een rapportage komen. Hiermee is het register weer terug bij af. Het was immers Rinnooy Kan die in 2007 in het rapport Leerkracht! pleitte voor de instelling van een lerarenregister.

Lees hier de brief van Slob ‘Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister’

Lees alles over het register in het dossier Lerarenregister