Slob wil grotere rol werkgevers bij lerarenregister

De soap rond het lerarenregister gaat door. Bij de implementatie van het register moeten werkgevers volgens minister Slob een ‘substantiële positie’ krijgen. Dat schrijft de minister in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer.

Het besluit van de Onderwijscoöperatie om de handen af te trekken van het lerarenregister, heeft grote gevolgen. In de eerste plaats voor de Onderwijscoöperatie zelf. Volgens Slob moeten alle projecten van de coöperatie die te maken hebben met het lerarenregister zo snel mogelijk beëindigd worden. Een en ander kan nog een staartje krijgen: de minister heeft de Auditdienst Rijk gevraagd onderzoek te doen naar de financiële positie van de organisatie. Inzicht in de kosten van het bureau heeft bij de minister vragen opgeroepen over de kosten van het personeel.

Lerarenparlement
Door het terugtreden van de Onderwijscoöperatie bepaalt vanaf nu het Lerarenparlement, voorheen de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering, de toekomst van het lerarenregister. Het Parlement, bestaande uit 24 leraren, is bezig met een plan van aanpak en een tijdpad. Half juni worden de plannen verwacht. In de brief schrijft minister Slob dat hij van plan is een ondersteuningsstructuur voor het Lerarenparlement in te richten. Mogelijk kunnen voormalige medewerkers van de Onderwijscoöperatie hierbij een rol spelen. De Onderwijscoöperatie heeft immers de afgelopen vijf jaar veel expertise rond het register opgebouwd.

Werkgevers
In de brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob dat hij recent ook overleg heeft gevoerd met de sectorraden (zoals de MBO Raad) over hun betrokkenheid bij het lerarenregister. Al sinds jaar en dag klagen de sectorraden over hun – te kleine – rol bij het register. Slob lijkt wel oor te hebben voor hun argumenten. In de brief schrijft hij dat het register alleen een succes kan worden als er binnen de school een professionele dialoog ontstaat tussen leraren en schoolleiding. Daarom vindt Slob het belangrijk dat schoolleiders en werkgevers ‘een substantiële positie’ hebben bij de implementatie van de wet.

Lees hier de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer

Lees ook: Toekomst lerarenregister aan zijden draadje