STAP-budget strompelt naar de eindstreep

In afwachting van de afschaffing van de STAP-regeling heeft minister Van Gennip besloten het in juli beschikbare budget terug te brengen tot 20 miljoen euro. Ook wil zij de resterende middelen reserveren voor publiek onderwijs.

In een brief aan de Tweede Kamer geven de ministers Van Gennip en Wiersma een nadere toelichting op het besluit de STAP-regeling te stoppen. Bij de invulling van de bezuinigingsnoodzaak wil het kabinet zo min mogelijk maatregelen nemen die een negatief effect hebben op de koopkracht. Daarom bezuinigt het kabinet niet op uitkeringen of armoedebeleid, maar wel op de STAP-regeling.

Animo

Uit evaluaties van het STAP-budget komt nogmaals naar voren dat er veel mis is met de regeling. Cruciaal daarbij is dat de regeling bij opleiders leidde tot ‘veel animo voor deelname’. In rond Nederlands: opleiders kwamen als vliegen op de stroop af. Dit heeft geleid tot allerlei misstanden, zoals online webinars over cryptomunten. En dat in een periode dat cruciale sectoren als de zorg kampen met grote personeelstekorten.

Keuzedelen

Op 6 juni heeft de Tweede Kamer aan de regering gevraagd om het resterende STAP-budget zo gericht mogelijk in te zetten. Minister Van Gennip heeft toegezegd te onderzoeken hoe dit mogelijk is. De komende tijd wil zij bekijken of het budget gereserveerd kan worden voor opleidingen die door het ministerie van Onderwijs erkend zijn. Naast de meerjarige opleidingen gaat het dan bijvoorbeeld om keuzedelen of certificaten. In afwachting van dit onderzoek, heeft de minister het budget dat in juli beschikbaar is teruggebracht van 34 naar 20 miljoen euro.

Toekomstverkenning

De Tweede Kamer heeft daarnaast aan de minister gevraagd te onderzoeken op welke manier het leven lang ontwikkelen (LLO) kan worden ingezet voor cruciale sectoren met personeelstekort. Insiders wachten dan ook met spanning op de toekomstverkenning voor leven lang ontwikkelen, die binnenkort verschijnt.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over de afronding van het STAP-budget

Lees ook: Scholen willen STAP-budget behouden en verbeteren