Scholen willen STAP-budget behouden en verbeteren

Ondanks grootschalig misbruik pleiten veel scholen voor het behoud van de STAP-regeling. Dat bleek bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

De hoorzitting in de Tweede Kamer was al gepland voor het kabinet het besluit naar buiten bracht om de STAP-regeling vanaf 2024 te schrappen. Ondanks dit verrassende besluit ging het gesprek gewoon door. Veel deskundigen benadrukken in hun bijdrage het belang van leven lang ontwikkelen. Hoewel er veel mis is met de STAP-regeling, vrezen zij dat met de abrupte stopzetting ‘het kind met het badwater wordt weggegooid’. Het zou daarom goed zijn om de regeling niet af te schaffen, maar juist te verbeteren.

Kwakzalverij

Tot de uitgenodigde deskundigen behoort onder andere Nikki Brands, onderzoeker bij Follow the Money. Zij legt nogmaals uit op welke manier malafide opleiders misbruik maken van de regeling. Cees Renckens, ere-voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, betoogt eveneens dat er weinig deugt van de STAP-regeling: waarom subsidieert de overheid dubieuze geneeswijzen?

Opstap

Vertegenwoordigers van scholen en arbeidsmarktdeskundigen zijn veel milder over de STAP-regeling. Natuurlijk gaan er dingen mis, maar het gaat toch om een lerende regeling? Volgens Elvire Biegel van het ROC van Amsterdam is het STAP-budget een impuls voor een permanente leercultuur, ‘specifiek voor doelgroepen die het toch al lastig hebben op onze arbeidsmarkt’. Zij pleit er daarom voor om de regeling te zien als ‘een opstap naar een flink doorontwikkelde stimuleringsregeling’.

Leuteren

Nog beter zou het zijn als het kabinet aan de slag gaat met het idee van leerrechten. In het coalitieakkoord was dit ook afgesproken. De ministers Wiersma en Van Gennip besloten echter vorig jaar om het hiervoor bestemde geld toe te voegen aan de STAP-regeling. Nu deze wordt afgeschaft, dreigt ook de afspraak over de leerrechten te worden losgelaten. Zo blijft het bij het onderwerp leven lang ontwikkelen ook deze kabinetsperiode bij ‘leven lang leuteren’.

Lees ook: Verbazing en onbegrip over afschaffing STAP-regeling