Extra geld voor leerrechten gaat naar STAP-regeling

Het extra geld dat de coalitie heeft vrijgemaakt voor de invoering van leerrechten wordt toegevoegd aan de STAP-regeling. Binnen de regeling komt een compartiment voor mensen met maximaal een diploma op mbo-niveau 4.

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ (december 2021) namen de vier coalitiepartijen de ambitie op om een vorm van ‘leerrechten’ in te voeren. Vanaf 2023 is hiervoor een bedrag van 125 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het kabinet heeft nu op Prinsjesdag bekendgemaakt dit geld toe te voegen aan de STAP-regeling.

STAP

STAP staat voor ‘stimulering arbeidsmarktpositie’. Iedere Nederlander kan sinds dit jaar een STAP-subsidie aanvragen voor een aanvullende opleiding. Het subsidiebedrag is maximaal 1.000 euro per jaar (inclusief BTW). Ongeveer de helft van de STAP-subsidies komt op dit moment terecht bij mensen met maximaal een mbo 4-opleiding. Het is de bedoeling dat het extra geld dat beschikbaar komt, volledig ten goede komt aan deze doelgroep. Hiertoe komt binnen de regeling een apart compartiment voor praktisch geschoolden.

Budget

Voor de STAP-regeling was tot nu toe een jaarlijks budget van 200 miljoen euro beschikbaar. Met de extra middelen uit het coalitieakkoord komt het budget op 325 miljoen euro. Hiervan is dus 125 miljoen uitsluitend beschikbaar voor praktisch geschoolden. Als de helft van het oorspronkelijke budget ten goede blijft komen aan praktische geschoolden, zal het compartiment zo’n 225 miljoen euro moeten bevatten.

Publiek onderwijs

Het budget voor leerrechten zal door de toevoeging aan het STAP-budget vooral terechtkomen op de private markt. Tot op heden zijn publieke onderwijsinstellingen nog maar beperkt in staat geweest gebruik te maken van de subsidies. Bij de opening van het schooljaar sprak Adnan Tekin nog de wens uit dat de extra middelen aan het publieke onderwijs ten goede zouden komen.