Verbazing en onbegrip over afschaffing STAP-regeling

De NRTO, de vereniging van private opleiders, heeft geen enkel begrip voor het plan om de STAP-regeling af te schaffen. ‘We moeten het kind niet met het badwater weggooien.’

Met grote verbazing en onbegrip heeft de NRTO kennis genomen van het kabinetsplan om de STAP-regeling per 1 januari 2024 te beëindigen. Volgens de belangenorganisatie van private opleiders past dit voornemen niet bij de ambitie van het kabinet om het ‘leven lang ontwikkelen’ te stimuleren. Het plan zou ook schadelijk zijn voor de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat.

Leercultuur

De NRTO noemt de STAP-regeling een goed instrument om de leercultuur in Nederland te bevorderen. De brancheorganisatie wijst erop dat al 200.000 mensen een opleiding zijn gestart dankzij de regeling. Bovendien maken veel praktisch opgeleiden gebruik van de STAP-regeling. De vroegere scholingsaftrek werd vooral gebruikt door hoogopgeleiden.

Gebreken

Volgens de NRTO kent de STAP-regeling zeker nog wel gebreken. Het is dan ook zaak om de regeling te verbeteren. Dat is beter dan het kind met het badwater weggooien. De NRTO ziet het STAP-budget als een opmaat voor een systeem van leerrechten. Uit onderzoek van SEO zou blijken dat zo´n systeem allerlei positieve effecten heeft. Zeker in een tijd van grote tekorten op de arbeidsmarkt is er veel behoefte aan regelingen die bijscholing mogelijk maken.

Lees hier de reactie van de NRTO

Lees ook: Extra geld voor leerrechten gaat naar STAP-regeling