Startmeting Monitor LOB toont positief beeld

Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en betrekken hun leerlingen bij de ontwikkeling van hun beleid. Bovendien wordt LOB vrijwel altijd geëvalueerd. Dit blijkt uit de eerste monitor die het Expertisepunt LOB heeft laten uitvoeren.

Leerlingen en studenten moeten al op jonge leeftijd een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat zij later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: als een opleiding niet aan de verwachtingen voldoet, is de kans op uitval groot. Met loopbaanoriëntatie- en -begeleiding krijgen leerlingen in het vo en studenten in het mbo meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven. Scholen zijn al enkele jaren bezig beleid te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van LOB. Mbo-instellingen kregen hierbij eerst ondersteuning van het Stimuleringsproject LOB in het mbo; nu is er voor zowel vo als mbo ondersteuning van het Expertisepunt LOB.

Eerste monitor
De onlangs door het Expertisepunt LOB gehouden eerste Monitor geeft een beeld van de stand van zaken van de implementatie, verankering en borging van lob op vo- en mbo-scholen. De startmeting laat over het algemeen een positief beeld zien. Het onderwerp leeft onder bestuurders, schoolleiders en decanen/LOB-coördinatoren. Ook studenten vinden het een belangrijk onderwerp. De startmeting laat duidelijk zien dat er veel gebeurt op de scholen op het gebied van LOB, zowel in vmbo, havo/vwo als mbo. LOB maakt vaak onderdeel uit van de SLB-gesprekken en mentorlessen. Dat geschiedt vanuit een heldere visie, die de scholen hebben geborgd in hun beleid en in de kwaliteitscyclus. Verder blijkt dat leerlingen en studenten graag betrokken willen worden bij de ontwikkeling van visie en beleid in hun school.

Aandachtspunten
De Monitor schetst ook enkele aandachtspunten. Een hiervan is het draagvlak van de visie op LOB binnen de school/opleiding en het belang om LOB te verankeren in het gehele curriculum. Ook is er ruimte voor verbetering bij de samenwerking tussen vo- en mbo-scholen op de doorlopende lob-leerlijn. De MBO Raad en VO-raad gaan in een later stadium bepalen welke acties aan de hand van de bevindingen uit de Monitor nodig zijn. In het najaar 2019 wordt een tweede eindmeting uitgevoerd.

Klik hier om de Monitor te downloaden.

Geplaatst op 28 september 2018 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…