‘Stel mbo-scholen open voor eerstejaars studenten’

Stel na de zomer het mbo in ieder geval volledig open voor eerstejaarsstudenten, zodat zij een goede start kunnen maken met hun nieuwe opleiding. En laat na de Herfstvakantie alle studenten weer fulltime naar school gaan. Die wensen hebben diverse organisaties uit het mbo, zoals de MBO Raad, het JOB en de BVMBO.

Na de zomer kan het voortgezet onderwijs weer zonder beperkingen van start gaan, zo maakte minister-president Rutte bekend tijdens de laatste corona-persconferentie. Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar hoeven onderling ook geen anderhalve meter afstand te houden, omdat het besmettingsgevaar in deze leeftijdsgroep minimaal is. Voor het mbo is er minder goed nieuws: de eis van anderhalve meter afstand blijft daar voorlopig nog wel bestaan. Onterecht, zo meent een breed front van organisaties in het mbo. In een gezamenlijke verklaring vragen zij om eerstejaars studenten op het mbo zonder beperkingen aan hun studie te laten beginnen: ‘Door de leeftijdsgrens tot en met 17 jaar te koppelen aan het type onderwijs zorgt het kabinet voor kansenongelijkheid. Het is niet uit te leggen dat 17-jarige leerlingen op het vo wél naar school kunnen en 17-jarige studenten in het mbo niet. Een derde van de studenten in het mbo valt in deze leeftijdscategorie.’

Perspectief

In de verklaring, die afkomstig is van werkgeversorganisaties MBO Raad en NRTO (privaat onderwijs), studentenorganisaties JOB en LAKS en vertegenwoordigers van docenten als BVMBO, AOb en CNV Onderwijs, dringen de organisaties aan op een perspectief op de langere termijn: ‘Het mbo moet op korte termijn, bijvoorbeeld na de Herfstvakantie volledig open kunnen voor álle studenten. Dat is in het belang van het onderwijs zelf, maar helemaal in dat van de studenten. Zij moeten weer gewoon naar hun opleiding en stages kunnen.’

Zorgen

De organisaties maken zich zorgen over de consequenties van langdurig afstandsonderwijs: ‘We hebben de afgelopen maanden met kunst- en vliegwerk kunnen overbruggen, met geweldige inzet van iedereen in en om de school om afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Maar de kern van het mbo is het praktijkonderwijs. En dat kan niet worden gegeven op afstand. Daar is echt één op één contact tussen docent, instructeur en student voor nodig. We merken dat er wel degelijk achterstanden opgelopen zijn. Als dat langer zo blijft is het de vraag of die ook weer in te lopen zijn. Er zullen ook studenten zijn die dat nu al niet zal gaan lukken. We moeten dus alles op alles zetten om verdere achterstanden te voorkomen. Voor de studenten van nu, maar ook voor de studenten die komend studiejaar gaan beginnen. Krijgen we die ruimte niet, dan neemt ook het risico op voortijdig schooluitval van juist deze groep toe.’

Lees hier de verklaring van de organisaties

Lees ook: Beperkt openbaar vervoer voor studenten moet echt tijdelijk zijn