Stel uw vragen over examinering van keuzedelen

Veel scholen worstelen met de examinering van keuzedelen. Tijdens een online webinar krijgt iedereen de kans lastige vragen voor te leggen aan specialisten.

Sinds dit schooljaar bieden alle opleidingen keuzedelen aan. Hoewel de examens nog niet meetellen voor het diploma, moeten de keuzevakken wel geëxamineerd worden. Dat zorgt bij scholen voor veel nieuwe vragen. Tijdens het webinar ‘Examineren van keuzedelen: waar staan we nu?’ van het Servicepunt Examinering worden antwoorden gegegeven.

Inschrijven
Deelnemers krijgen tijdens het webinar de kans al hun vragen te stellen over de examinering van keuzedelen. Het webinar vindt plaats op dinsdag 28 november en start om 15.30 uur. Deelnemers kunnen direct online hun vragen stellen aan het team van het Servicepunt Examinering. Wie het webinar mist, kan het later online terugkijken. Schrijf u hier in voor het webinar.

Op MBO City (23 november) is er de hele dag een Themaplein ‘Kwaliteit en examinering’. Ook hier kunt u alle vragen over examinering van keuzedelen stellen aan specialisten.

Lees ook: Handreiking voor examinering van keuzedelen