Steun bij schoolbestuurders voor MBO-manifest

Op woensdag 14 juni overhandigde Marjolein Held, voorzitter van de bvmbo, het MBO-manifest aan het bestuur van de MBO Raad. Veel bestuurders steunen de wensen van de docenten.

In maart lanceerde de bvmbo, de beroepsvereniging van mbo-opleiders, het MBO-manifest: een lijst met de zeven belangrijkste punten die mbo-docenten nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Tot de wensen van de docenten behoren onder andere het afschaffen van de 1.000-urennorm, meer vrijheid voor teams om goed onderwijs te ontwikkelen en meer tijd voor kwaliteit. Het manifest is inmiddels door meer dan 2.000 docenten en opleiders ondertekend.

Herkenning
Tijdens een overleg tussen ambassadeurs van de bvmbo en het bestuur van de MBO Raad bleek het manifest op veel sympathie van de bestuurders te kunnen rekenen. De uit het hele land afkomstige bvmbo-ambassadeurs kregen ruim de tijd om te vertellen over de concrete verhalen achter het manifest. De dagelijkse ervaringen van docenten riepen veel herkenning bij de bestuurders op. Gezamenlijk werd de conclusie getrokken dat het belangrijk is dat docenten meer hun stem laten horen als het gaat om ontwikkelingen in het mbo. In de woorden van Ton Heerts, voorzitter van de MBO-Raad: ‘Eis je plek op! Laat je horen!’

Gesprek
Het is de bedoeling de dialoog tussen docenten en bestuurders de komende tijd op scholen voort te zetten. Op 22 juni is zo’n gesprek bijvoorbeeld gepland op het Graafschap College (Doetinchem). Sarien Shkolnik, bestuurder van het Graafschap College, zal dan ook het manifest ondertekenen. Volgens Anniek van Anraad, secretaris van de beroepsvereniging, willen de ambassadeurs van de bvmbo op meer scholen dit soort gesprekken organiseren: ‘Hopelijk zijn meer bestuurders bereid onze wensen te ondersteunen. Na de zomer gaan we als beroepsvereniging zeker verder met het concretiseren en realiseren van onze wensen uit het manifest.’

Lees ook: Docenten bundelen hun wensen in manifest