Steun voor reddingsplan roc Leiden

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer ingestemd met het reddingsplan voor roc Leiden. De motie van Anne-Wil Lucas (VVD) werd alleen gesteund door PVV, CDA en VVD.

In een stemverklaring gaf Jasper van Dijk (SP) aan de motie van Lucas niet te steunen omdat vooral leerlingen en docenten de dupe zouden worden van een faillissement. De bestuurders met grootheidswaan blijven echter volgens hem buiten schot. Michel Rog (CDA) verklaarde voor de motie te stemmen, omdat hij niet met onderwijsgeld vastgoedmagnaten wil redden.

Ordentelijk
Anne-Wil Lucas had te elfer ure haar motie die de minister opriep geen geld meer in het Leidse roc te stoppen aangepast. In een toevoeging werd minister Bussemaker opgeroepen na een faillissement te zorgen voor een ‘ordentelijke afwikkeling van het onderwijs op roc Leiden en het vervolgens elders onderbrengen van de leerlingen’. Het mocht niet baten. De motie kreeg slechts steun van VVD, CDA en PVV (inclusief enkele voormalige PVV’ers).

Van Meenen
Met de steun van de Tweede Kamer kan minister Bussemaker verder werken aan haar plan voor een gecontroleerde ontmanteling. Een motie van Paul van Meenen, tien jaar lang fractievoorzitter van D66 in Leiden, om tot zo’n ontmanteling te komen kreeg wel steun van de Tweede Kamer.