Steun voor visiebrief Bussemaker

De MBO Raad is blij met de visiebrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ van minister Bussemaker. De belangenorganisatie is wel kritisch over het bestuursmodel ‘gemeenschap van mbo-colleges’.

De MBO Raad ziet de visiebrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ van minister Bussemaker als een steun in de rug voor de mbo-scholen. Volgens de belangenorganisatie van mbo-scholen sluit de visie van de minister goed aan bij de toekomstvisie die het mbo zelf heeft geformuleerd in het Manifest ‘Het mbo in 2025’. Zo benoemt ook de minister flexibiliteit in organisatie en inhoud van het mbo als antwoord op de snel veranderende vraag van bedrijfsleven en samenleving en een duidelijkere positionering van het mbo als speerpunten.

Herkenbaar mbo
De MBO Raad is blij dat de minister het initiatief van de MBO Raad overneemt om in de toekomst de niveau 2-opleidingen ‘basisberoepsonderwijs’ te noemen. De term ‘middelbaar beroepsonderwijs’ is dan alleen nog van toepassing op de mbo-niveaus 3 en 4.

Kleinschaligheid
Kritisch is de MBO Raad over het nieuwe bestuursmodel van een ‘gemeenschap van mbo-colleges’. Dit idee werd voor het eerst gelanceerd in de vorige visiebrief van de minister ‘Ruim baan voor vakmanschap’. Doel ervan is om kleinschalig onderwijs binnen een groter bestuurlijk model mogelijk te maken. De MBO Raad is niet tegen een nieuw mogelijk model, maar waarschuwt voor het aan scholen opleggen van zo’n bestuursvorm.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is positief over de visiebrief van minister Bussemaker.