Stichting gaat kwaliteit mbo-examens borgen

De MBO Raad en NRTO hebben gezamenlijk een stichting in het leven geroepen om de kwaliteit van examens extra te borgen. De Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) regelt dat examenleveranciers in het mbo gecertificeerd zijn en scholen hun eigen examens volgens landelijke afspraken kunnen ontwikkelen.

Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Dat begint bij een goede kwaliteit van de examens. Hans Hillen, voorzitter van de NRTO (de organisatie van particuliere opleiders), onderstreept dit. ‘Het is belangrijk dat mbo-studenten een diploma halen waar werkgevers op kunnen vertrouwen. Daarom is het goed om te zien dat mbo-opleiders, publiek en privaat, gezamenlijk hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Over de waarde van een diploma mag geen enkele discussie zijn.’

Vliegende start

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, onderstreept deze woorden: ‘Het mbo-diploma geeft studenten een vliegende start op de arbeidsmarkt, het wordt door bedrijven en maatschappij op een hoog niveau gewaardeerd. Daarbij is het essentieel dat de exameninstrumenten van onberispelijke kwaliteit zijn. Doordat wij samen met de niet-bekostigde opleidingen deze stichting oprichten, nemen we zelf onze verantwoordelijkheid voor een goed mbo. Samen staan we voor exameninstrumenten die aan alle kwaliteitseisen voldoen.’

Vertrouwen

Het bestuur van de stichting VEMBO bestaat uit Paul Oomens namens de MBO Raad en Ria van ’t Klooster namens de NRTO. Henny Morshuis, voormalig directeur van CINOP, is onafhankelijk voorzitter van de stichting: ‘Dat de mbo-sector dit zelf kan en mag regelen geeft niet alleen aan dat zelforganiserend vermogen aanwezig is, maar ook dat de belangrijkste stakeholders, zoals het ministerie van Onderwijs, de inspectie, bestuurders van de instellingen en de examenleveranciers, vertrouwen hebben in het nemen van verantwoordelijkheid op dit essentiële thema. Dat is een verdienste van de instellingen en sector zelf. Nu is het een kwestie van het blijven waarmaken van dat verdiende vertrouwen.’

Lees ook: Scholen maken onderling afspraken over kwaliteit examens