Strikte voorwaarden bij cross-over opleidingen

Scholen mogen sinds kort zelf, buiten de kwalificatiestructuur, nieuwe opleidingen ontwikkelen. De voorwaarden zijn echter behoorlijk streng.

De strikte voorwaarden zijn opgesteld om te voorkomen dat er een ‘wildgroei’ aan nieuwe opleidingen ontstaat. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief naar aanleiding van vragen van Tweede-Kamerleden over het experiment met cross-over opleidingen. Volgens de minister wordt wildgroei ook voorkomen doordat scholen echt zelf de kwalificatie moeten ontwikkelen, werk dat normaal gesproken SBB doet. Verder is bepaald dat een school maximaal tien experimentele opleidingen op basis van een cross-over kwalificaties mag aanbieden.

Toetsing
De minister houdt vast aan een formele toetsing van een nieuwe kwalificatie door de Toetsingskamer. Het idee om dit over te laten aan een regionale accreditatiecommissie spreekt haar niet aan. De landelijke toetsing is volgens haar nodig om de kwaliteit van de cross-over kwalificatie en de experimentele opleidingen die op basis daarvan worden verzorgd te borgen. Bij een evaluatie van de experimenten zal bekeken worden of de landelijke toets nodig blijft.

Beheersbaar
Om het experiment beheersbaar te houden mogen alleen scholen die een aanvraag hebben ingediend een opleiding aanbieden. Andere scholen kunnen dus niet zomaar gebruikmaken van een goedgekeurde cross-over kwalificatie. Een school die een vergelijkbare opleiding wil aanbieden, zal dus zelf ook een aanvraag moeten indienen, eventueel met exact dezelfde kwalificatie-eisen. Met al deze voorwaarden lijkt de vrees voor wildgroei niet echt aan de orde…