Studenten kiezen vooral generieke keuzedelen

Generieke keuzedelen als ‘ondernemend gedrag’ en ‘digitale vaardigheden’ zijn voorlopig favoriet bij mbo-studenten. Dat blijkt uit de eerste rapportage van de monitor keuzedelen.

In het lopende schooljaar 2016/2017 moeten scholen voor het eerst keuzedelen aanbieden aan studenten. Uit de eerste rapportage van de monitor keuzedelen blijkt dat scholen een zeer ruim aanbod aan keuzedelen aan hun studenten aanbieden. Van de ruim 600 keuzedelen uit het register zijn er bijna 500 daadwerkelijk aangeboden. Het gaat vooral om generieke keuzedelen. De meest aangeboden modules betreffen thema’s als ‘ondernemend gedrag’, ‘digitale vaardigheden’ en ‘duurzaamheid’. Ook Nederlandse taal, rekenen en moderne vreemde talen (Engels, Duits) worden veelvuldig aangeboden. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens van ruim 70 mbo-scholen.

Keuze studenten
De monitor biedt ook informatie over de keuzes die studenten hebben gemaakt. Dit overzicht is nog verre van volledig, slechts zestien scholen hebben al data aangeleverd. Hieruit blijkt dat ook studenten voor het overgrote deel kiezen voor generieke keuzedelen. Uit het ruime aanbod van bijna 500 keuzedelen zijn er slechts 74 daadwerkelijk door studenten gekozen. Dit aantal kan uiteraard nog uitgebreid worden als de gegevens van de andere scholen beschikbaar komen.

Conclusies
Volgens de makers van de monitor is het te vroeg om conclusies te verbinden aan de eerste inzichten: ‘Dat zou niet passen bij de fase waarin de implementatie zich bevindt. Het veld staat nog aan het begin van het werken met keuzedelen en de implementatie is in volle gang. Wel geeft de data die door scholen is aangeleverd een mooi, eerste inzicht in de keuzes die scholen en studenten in de praktijk maken ten aanzien van de keuzedelen.’

Lees ook: Scholen bieden vooral generieke keuzedelen aan26 september 2016