Scholen bieden vooral generieke keuzedelen aan

In het aanbod keuzedelen van mbo-scholen zijn generieke modules op dit moment het meest populair. Keuzedelen die voorbereiden op ondernemerschap op doorstroom naar het hbo worden het meest aangeboden.

Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het keuzedeelaanbod van mbo-scholen. Deze nulmeting is vlak voor de zomer uitgevoerd om een beeld te krijgen van het aanbod van keuzedelen dat mbo-scholen doen.

Register
Vanaf dit schooljaar bieden alle mbo-scholen voor studenten in nieuwe opleidingen keuzedelen aan. Scholen kunnen uit een register met meer dan 600 keuzedelen het aanbod selecteren. Uit een nulmeting van de monitor keuzedelen blijkt dat scholen bijna 450 keuzedelen in hun aanbod hebben opgenomen. Een stevig aantal vastgestelde keuzedelen is dus (nog) niet in het aanbod opgenomen. Zo’n vijftig bekostigde mbo-scholen hebben deelgenomen aan deze eerste, voorzichtige nulmeting.

Beperkte keuze
Het lijkt erop dat de meeste studenten slechts een beperkte keuze hebben. Hoewel er dus zo’n 600 goedgekeurde keuzedelen zijn, kunnen de studenten gemiddeld kiezen uit slechts zo’n 3 tot 4 keuzedelen. Bij de entreeopleiding kunnen studenten veelal slechts uit twee keuzedelen kiezen. De verwachting is dat het gemiddeld aantal keuzedelen per opleiding de komende jaren wel gaat groeien.

Generieke vakken
Uit de nulmeting blijkt dat generieke keuzelen het meest populair zijn. Tot de meest aangeboden keuzedelen behoren de modules die zijn gericht op ondernemerschap. ‘Ondernemend gedrag’ (voor diverse niveaus) en ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ worden elk in meer dan 400 opleidingen aangeboden. Andere populaire keuzedelen zijn ‘Voorbereiding hbo’, ‘Engels in de beroepscontext’, ‘Duits in de beroepscontext’ ‘Digitale vaardigheden’ en ‘Duurzaamheid in het beroep’. Verreweg de meeste keuzedelen hebben een omvang van 240 uur.

Monitor
Begin 2017 wordt de eerste rapportage van de Monitor Keuzedelen gepubliceerd. Daarin wordt meer duidelijk over de inzet van keuzedelen.

Lees ook: Al meer dan 600 keuzedelen beschikbaar