Studenten steunen wettelijk toelatingsrecht

Volgens de studenten in het mbo laten scholen regelmatig jongeren zonder geldige reden niet toe tot een opleiding. De afgelopen drie maanden heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) 69 klachten behandeld.

Volgens JOB worden mbo-studenten regelmatig geweigerd door scholen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld te horen dat zij een ongemotiveerde houding hebben of te oud zijn. Volgens JOB ontbreekt duidelijke regelgeving waardoor studenten met de juiste vooropleidingseisen geweigerd kunnen worden. Slechts een deel van de jongeren weet de weg te vinden naar JOB en dient een klacht in.

Beschamend
JOB noemt het ‘beschamend’ dat in Nederland niet iedereen met de juiste vooropleiding een gelijke kans krijgt om onderwijs te volgen. ‘De toelatingsprocedure tot een mbo-opleiding is in de praktijk onrechtvaardig. Als gelijke kansen in het mbo serieus genomen worden is invoering van toelatingsrecht noodzakelijk.’

Beheersbaar
Aan de andere kant relativeren de mbo-scholen de problemen rond toelating. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is er sprake van een beheersbaar probleem: ‘Jaarlijks stromen er 160.000 eerstejaars in bij het mbo en we hebben ongeveer 150 klachten. Daarvoor een wet maken is schieten met een kanon op een mug.’ Volgens JOB is echter iedere onterechte weigering er één te veel. JOB roept de politiek dan ook op het wetsvoorstel dat jongeren een toelatingsrecht tot mbo-opleidingen geeft te steunen.

Vanavond vergadert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat studenten een toelatingsrecht tot mbo-opleidingen geeft.

Lees ook: ROC van Twente steunt wettelijk toelatingsrecht