ROC van Twente steunt wetsvoorstel toelatingsrecht

Het ROC van Twente is positief over het wetsvoorstel toelatingsrecht waarover de Tweede Kamer binnenkort een besluit moet nemen. Wel pleit de school voor uitstel van de invoeringsdatum tot 1 augustus 2018.

Het college van bestuur van ROC Twente spreekt in een reactie steun uit voor de essentie van het wetsvoorstel dat mbo-studenten een toelatingsrecht geeft tot mbo-opleidingen. Volgens de Twentse mbo-school is de kern van het wetsvoorstel dat jongeren worden toegelaten tot een opleiding, tenzij er iets bijzonders aan de hand is. Die basisregel zorgt voor helderheid voor aspirant-studenten, ouders en scholen. Het ROC van Twente steunt ook het idee van vervroegde aanmelddatum van 1 april en het zogenaamde ‘bindend studieadvies’.

Warme overdracht
Ten aanzien van de warme overdracht wijst het ROC van Twente wel op de rol van vmbo-scholen. Goede informatie vanuit de toeleverende scholen kan mbo-scholen helpen de energie te steken in jongeren die dit echt nodig hebben.

Aanvullende eisen
Het ROC van Twente pleit ook voor helderheid over de zogenaamde aanvullende eisen. De eisen ten aanzien van het vakkenpakket zouden landelijk moeten worden vastgesteld, terwijl scholen zelf eisen zouden kunnen formuleren ten aanzien van beroepseisen. Om een en ander goed wettelijk te regelen, zou de invoeringsdatum van 1 januari 2017 moeten opschuiven naar augustus 2018.

Bussemaker
Ondertussen meldt de Telegraaf dat een poging van minister Bussemaker om politieke steun te krijgen voor haar wetsvoorstel is mislukt. De politieke discussie spitst zich toe op het bindend studieadvies dat scholen in het eerste jaar zouden moeten geven. De VVD steunt dit bindend studieadvies, maar andere partijen vrezen dat dit als wegstuurmiddel misbruikt kan worden.

Lees ook:
Minister houdt vast aan bindend studieadvies
Studenten steunen wettelijk toelatingsrecht