Studenten voelen zich minder veilig op school

Het veiligheidsgevoel van mbo-studenten is voor het eerst in jaren afgenomen. Onder docenten en andere medewerkers is het veiligheidsgevoel onverminderd hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Na een jarenlange positieve ontwikkeling in de sociale veiligheid onder mbo-studenten, is de afgelopen jaren bij diverse vormen van ongewenst gedrag het percentage gestegen. Waar in 2014 96 procent van de studenten zich veilig voelde op school, is dat vorig jaar gedaald naar 83 procent. Zaken als wapenbezit, diefstal en vernieling komen vaker voor. De cijfers voor medewerkers zijn wel positief: net als twee jaar geleden voelt 97% van de medewerkers zich veilig op school.

Trendbreuk
Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Sociale Veiligheid. Sinds 2002 onderzoekt Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in samenwerking met de MBO Raad periodiek de sociale veiligheid onder studenten en medewerkers. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, tast in het duister over de oorzaken van de trendbreuk: ‘Het onderzoek geeft helaas niet eenduidig aan hoe het komt dat studenten zich minder veilig voelen. We voelen ons als scholen wel aangesproken om te kijken hoe we de opwaartse lijn weer kunnen pakken.’

Zeer serieus
Minister Van Engelshoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de resultaten van het onderzoek zeer serieus neemt. ‘Een veilige schoolomgeving is de basis voor iedere student om te kunnen leren. De signalen uit de monitor zal ik benutten om er samen met scholen voor te zorgen dat de trend in de komende jaren ten goede gekeerd gaat worden.’

Reactie JOB
In een reactie laat de jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) weten het vooral zorgwekkend te vinden dat studenten vaak niet weten dat ze met veiligheidsproblemen terechtkunnen bij een zorgcoördinator. Ook wordt er vaak weinig gedaan met meldingen die wel binnenkomen. JOB pleit daarom voor meer effectieve veiligheidsplannen.

Lees hier de volledige monitor sociale veiligheid in het mbo

Lees ook: Veiligheid op school neemt verder toe