Studenten willen meepraten over kwaliteitsagenda

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs roept studenten op een actieve rol te spelen bij de kwaliteitsagenda’s die de mbo-scholen op dit moment aan het opstellen zijn. De deadline voor de agenda’s, eind oktober, nadert snel.

Veel mbo-scholen zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van een kwaliteitsagenda. In zo’n agenda wordt vastgelegd op welke manier de school het onderwijs de komende jaren wil verbeteren. Bij het formuleren van de ambities moet de school nauw samenwerken met de werkgevers in de regio. Ook de lokale politiek wordt betrokken bij het opstellen van de agenda.

Studenten
Naast deze externe afstemming is ook interne consultatie van belang. Het gaat dan niet alleen om docenten, die uiteraard een cruciale rol hebben als het om onderwijsverbetering gaat, maar ook om studenten. De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) roept de achterban op een actieve rol te spelen. JOB heeft hiervoor diverse tips.

Vroegtijdig stadium
Zo is het volgens JOB belangrijk dat studenten met het College van Bestuur een afspraak maken over de manier waarop de studenten worden betrokken. Het is bijvoorbeeld een goed idee om al in een vroegtijdig stadium met het bestuur te bespreken welke onderwerpen extra aandacht zouden moeten krijgen. Als studenten bepaalde punten willen inbrengen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. Ook is het goed om afspraken te maken over evaluatie en eventueel bijstellen van de agenda.

Oproep
De oproep van de Jongerenorganisatie aan de studenten is dus duidelijk: ‘Zorg dat jouw stem gehoord wordt!’ Overigens zijn scholen ook formeel verplicht studenten te betrekken bij de totstandkoming van de agenda.

Lees hier de tips van JOB

Lees ook: Scholen werken hard aan regionale kwaliteitsagenda