Studenten willen rekenles van deskundige docenten

Mbo-studenten willen rekenles van goed geschoolde en gemotiveerde rekendocenten. Met een docent Nederlands die rekenen erbij doet, komt een school niet meer weg.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van JOB over rekenen in het mbo. Het onderzoek is uitgevoerd onder honderden studenten van ROC Nijmegen en het Vista College. Volgens het onderzoek snakken mbo-studenten naar goedgeschoolde, gespecialiseerde rekendocenten. Met een docent Nederlands die rekenen erbij doet, komt een school niet meer weg, aldus het rapport. Als een docent een vak ‘erbij’ doet, is dat slecht voor de motivatie. Volgens het rapport begint motivatie bij de docent: het is aan de docent om studenten te betrekken bij de les. Soms kan het al helpen om te vertellen wáárom studenten rekenen krijgen.

Niveauverschillen

Een andere aanbeveling van het rapport heeft betrekking op niveauverschillen. De aandacht van de docent zou vooral moeten uitgaan naar studenten die moeite hebben met rekenen. Studenten die het makkelijk afgaan, kunnen veelal zelfstandig werken. Dat geldt in het bijzonder voor studenten die in hun opleiding al veel aandacht besteden aan rekenen. Techniekstudenten hebben volgens het onderzoek eigenlijk geen behoefte aan het generieke rekenen. Het streven om het rekenonderwijs zoveel mogelijk beroepsgericht te maken, heeft wel de steun van de studenten.

Nieuwe rekeneisen

Er blijft onder studenten veel onbegrip bestaan over het niet-meetellen van het rekenexamen voor het diploma. Het is de bedoeling dat vanaf het schooljaar 2021/2022 hierin verandering komt. Wie dan begint met een mbo-opleiding zal wel het rekenexamen moeten behalen. Ondertussen heeft het ministerie van Onderwijs een expertgroep rekeneisen mbo ingesteld. Deze groep kijkt opnieuw naar de zogenaamde referentieniveaus. Een en ander moet leiden tot nieuwe rekeneisen per mbo-niveau. De MBO Raad heeft besloten om een coöperatie op te richten die rekenexamens gaat maken en uitvoeren. Scholen kunnen straks gebruikmaken van deze examens.

Lees hier het volledige onderzoek

Lees ook: Nieuwe referentieniveaus voor rekenen