‘Studiebijsluiter wordt te weinig gebruikt’

De voorlichting van mbo-scholen over de arbeidsmarktkansen van opleidingen schiet te kort. Scholen maken veel te weinig gebruik van de studiebijsluiter ‘Studie in cijfers’. Dat stellen de JOB en CNV Jongeren.

Te veel mbo-scholen zijn onduidelijk over het arbeidsmarktperspectief na opleidingen. Uit onderzoek van JOB en CNV blijkt dat veel opleidingen weinig informatie verstrekken over de kansen op de arbeidsmarkt. Nicky Nijhuis, voorzitter van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB): ‘Scholen zijn verplicht om studenten goed voor te lichten. Hoe een school dit aanpakt mogen ze zelf bepalen. Uit ons onderzoek blijkt dat er scholen zijn die in een enkele zin op hun website omschrijven dat het arbeidsperspectief prima is. Wat precies met het woord ‘prima’ wordt bedoeld is niet duidelijk.’

Studie in cijfers
Sinds 2014 bestaat de studiebijsluiter ‘Studie in Cijfers‘. Waarom mbo-scholen niet werken met deze studiebijsluiter is voor Nijhuis een raadsel: ‘We hebben een werkend model waarin niet alleen de baankansen voor studenten beschreven staan maar ook de studententevredenheid en stagemogelijkheden. Bang zijn omdat je als instelling iets lager scoort dan een ander, hoort geen rol te spelen in de voorlichting. Studenten hebben het recht om correct voorgelicht te worden; het is immers hun toekomst.’

Zorgplicht
Door de gebrekkige voorlichting, is het voor studenten lastig om mbo-scholen met elkaar te vergelijken. CNV Jongeren voorzitter Michiel Hietkamp is hier niet over te spreken: ‘De mbo-scholen moeten hun studenten zo goed mogelijk informeren’. Hietkamp is bang dat jongeren thuis op de bank komen te zitten vanwege de gebrekkige voorlichting. JOB en CNV Jongeren roepen de minister op om een onderzoek te starten naar de naleving van de zorgplicht arbeidsmarktperspectief en op te treden naar scholen die studenten onnodig verkeerd informeren.

Lees hier meer over het instrument ‘Studie in Cijfers’