Subsidie landelijk ‘makersevenement’ voor het onderwijs

Het ministerie van Onderwijs stelt eenmalig 500.000 euro beschikbaar voor de organisatie van een landelijk makersevenement. Het evenement moet de aandacht vestigen op het belang van techniek en 21e-eeuwse vaardigheden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Platform Bèta Techniek het evenement zou organiseren. Hiertoe werd van hogerhand een half miljoen van de middelen van het Platform opzij gezet. Nu is gekozen voor een open inschrijfronde. Geïnteresseerde organisaties of instellingen kunnen tot eind mei een voorstel doen.

Voor het onderwijs
Het evenement moet docenten en managers van scholen inspireren om ‘het maken’ toe te passen in het onderwijs. Het begrip ‘maken’ moet in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd worden. De bedoeling is om tot een evenement te komen dat lijkt op een maker faire. omdat dit een beschermd merk is, wordt deze term echter niet gebruikt. Verschil met een reguliere maker faire is dat dit makersevenement zich expliciet richt op het onderwijs. Hoe krijgen leerlingen en studenten de kans zich 21ste-eeuwse vaardigheden eigen te maken? Het evenement richt zich op alle vormen van onderwijs, van primair tot hoger onderwijs. Uiteraard is het mbo een belangrijke doelgroep.

Subsidie aanvragen
De regeling staat open voor elke stichting, elk bedrijf en elke organisatie. De subsidieaanvraag moet voor 31 mei 2017 via de formulieren ingediend zijn bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Lees ook: Nationale ‘Maker Fair’ gaat voorlopig niet door

Foto: Claudia Otten