Subsidie voor bbl-leerbaan blijft ook in 2023

De Subsidieregeling Praktijkleren wordt, in afwachting van een evaluatie, in ieder geval met één jaar verlengd. Ook in 2023 kunnen werkgevers dus nog aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van een leerbaan.

Binnen het ministerie van Onderwijs circuleren al enige tijd plannen om de Subsidieregeling Praktijkleren af te schaffen. Werkgevers van bbl-studenten kunnen op dit moment een subsidie krijgen van maximaal 2.700 euro per leerbaan. Volgens het ministerie is de noodzaak van deze subsidie niet duidelijk. De laatste jaren is enkele keren voorgesteld om de subsidie af te schaffen of te verlagen.

Evaluatie

Op dit moment loopt een evaluatieonderzoek van de Subsidieregeling praktijkleren over de periode 2019-2022. De resultaten van het onderzoek verschijnen in november 2022. Op grond hiervan wil minister Dijkgraaf bekijken of en hoe de subsidieregeling in stand moet blijven. In afwachting daarvan loopt de huidige regeling nog één jaar door.

Budget

In totaal is er voor het studiejaar 2022-2023 een budget van € 228 miljoen beschikbaar voor de subsidie. Op basis van studentramingen zal het subsidiebedrag voor een mbo-leerbaan (bbl) uitkomen op zo’n 2.300 euro. De afgelopen jaren was het tijdelijk mogelijk om altijd het maximumbedrag van 2.700 euro uit te keren. Hiervoor waren extra middelen beschikbaar, uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het coronasteunpakket.

Lees ook: Breed verzet tegen bezuiniging op praktijkleren