Summa College ziet af van opleiding audicien in Eindhoven

Onder druk van de Commissie Macrodoelmatigheid ziet het Summa College af van het plan om een opleiding Audicien in Eindhoven te starten. De commissie vreest versnippering van opleidingen.

Op dit moment verzorgen drie mbo-scholen de opleiding Audicien: MBO Amersfoort, Deltion College (Zwolle) en Da Vinci College (Dordrecht). De laatste jaren volgen steeds zo’n 200 studenten uit het hele land deze opleiding. De drie scholen vrezen dat bij de komst van een nieuwe opleiding in Eindhoven de instroom verdunt. Met minder studenten zou het moeilijk worden de opleidingen in stand te houden. Volgens de drie scholen is het daarom niet doelmatig om een nieuwe opleiding in het zuiden van het land te beginnen.

Advies

Om die reden hebben de drie scholen aan de Commissie Macrodoelmatigheid gevraagd het plan van het Summa College om in Eindhoven een opleiding Audicien te beginnen onder de loep te nemen. De commissie is het duidelijk eens met de scholen die aan de bel trekken. Volgens de commissie hebben de bestaande opleidingen een bovenregionale functie. Ongeveer een kwart van de huidige studenten komt uit Brabant en Limburg. Als Summa de opleiding gaat aanbieden, zal het aantal studenten bij de andere scholen afnemen. Dit leidt tot verdunning en versnippering. Volgens de commissie is er in Nederland geen ruimte voor een vierde opleiding Audicien. De bestaande opleidingen worden dan te klein. Zij zouden amper nog één fulltime docent kunnen bekostigen. De commissie adviseert Summa daarom de opleiding niet te starten.

Arbeidsmarkt

Aan de kansen op de arbeidsmarkt ligt het niet: er is sprake van een landelijk tekort aan opgeleide audiciens. Er is dus zeker wel ruimte voor meer instroom van studenten. Maar de commissie verwacht niet dat een extra opleiding tot meer instroom gaat leiden. Ook nadat in 2017 Deltion startte met de opleiding Audicien, bleef het aantal studenten landelijk op 200 steken. De commissie adviseert de branche meer te doen aan de voortijdige uitstroom van gediplomeerde audiciens.

Haalbaarheid

Het Summa College heeft de drie huidige scholen gemeld een haalbaarheidsstudie te doen naar de start van de opleiding Audicien in Eindhoven. Volgens de commissie is dat echter niet voldoende. Summa had afstemming moeten zoeken met de drie scholen om samen te kijken naar het nut van een nieuwe opleiding. Uiteindelijk heeft Summa op basis van het eigen onderzoek besloten om de opleiding Audicien niet te starten. Wel wil de school omscholingscursussen gaan aanbieden voor mensen die Audicien willen worden. Het gaat hierbij echter niet om bekostigde opleidingen.

Gesprek

De Commissie Macrodoelmatigheid roept de vier scholen op om samen het gesprek aan te gaan over het toekomstige opleidingenaanbod voor de audicienbranche. Omdat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, is er alle reden om een dergelijk overleg te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen gezamenlijk, in overleg met de branche, om voldoende gediplomeerde audiciens op te leiden.

Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: Kansrijke opleidingen niet altijd populair bij jongeren

Foto: Da Vinci College