Taart voor scholen die schooluitval verlagen

Dinsdag 21 februari maakte minister Bussemaker bekend dat het percentage leerlingen dat voortijdig de school (mbo en vo) verlaat wederom is gezakt. De regionale verschillen zijn hierbij groot.

Dat er regionale verschillen zijn is geen verrassing. Eind oktober 2016 bleek dit al uit de cijfers van het CBS. Voor minister Bussemaker waren de regionale verschillen aanleiding om de best presterende regio’s en mbo-scholen in het zonnetje te zetten. Vijf zogeheten RMC-regio’s en twintig mbo-scholen ontvingen deze week een felicitatietaart omdat zij meer dan 5% afname ten opzichte van vorig jaar realiseerden, een vsv-percentage lager dan het landelijke gemiddelde van 1,7% (vo en mbo gezamenlijk) hadden én de afgelopen drie jaar steeds een daling konden bewerkstelligen.

Goed presterende regio’s
De vijf regio’s die alle drie de criteria wisten te behalen zijn Zuid-Holland Zuid, Zuid-Holland Oost, Achterhoek, Gooi- & Vechtstreek en Noord-Kennemerland. Een aantal regio’s verdient ook een eervolle vermelding. Zij voldoen aan twee van bovengenoemde drie criteria. Te weten: Noord-Oost Brabant, Zuid-Oost Brabant, Zuid-Holland Noord, Zuid-West Drenthe, Rivierenland en Stedendriehoek. Ook Zuid-West Friesland valt op omdat deze regio opnieuw het laagste vsv-percentage heeft van alle regio’s (0,9%).

Goed presterende mbo-scholen

De twintig mbo-scholen die dankzij hun prestaties een felicitatietaart ontvingen vind je hier. Een aantal instellingen verdient een eervolle vermelding. Bijvoorbeeld omdat zij ondanks lastige omstandigheden een (flinke) daling hebben gerealiseerd. Dat zijn bijvoorbeeld ROC TOP (-14,3%) en MBO Utrecht (-13,3%). Opvallend: het zeer goed presterende Hoornbeeck College kreeg geen taart, ondanks het (voor mbo-scholen) zeer lage uitvalpercentage van 1,7%. De reden is dat het Hoornbeeck College al langer zo goed presteert en dus geen vooruitgang meer heeft kunnen boeken.

Eind maart verschijnen er gedetailleerde gegevens per mbo-school, gemeente en regio. Dan volgt ook een brief van de minister met een nadere analyse van de uitvalcijfers.

Lees hier de kamerbrief van 21 februari en de bijlage met de vsv-cijfers.

Foto: Taart voor Lentiz Onderwijsgroep