Terugblik taal- en rekenconferentie van 1931 tot 2020

Op 27 november organiseerden de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo een grote taal- en rekenconferentie in congrescentrum 1931 in Den Bosch. De opbrengsten van de conferentie zijn nu voor iedereen beschikbaar.

De conferentiedag begon al vroeg in de ochtend met het uitspreken van de practorale rede door Jurriaan Steen, practor van het practoraat rekenen. Tijdens een heerlijk ontbijt luisterden de bezoekers aandachtig naar de rede ‘Boeken dicht, we gaan naar buiten’. U kunt de rede hier teruglezen.

Grip op de wereld
Vervolgens startte de conferentie met een inspirerende lezing door filosoof Ronald Hünneman over de hedendaagse filosofie van taal en rekenen: Grip op de wereld. Na deze lezing konden de ruim 700 bezoekers kiezen uit zo’n 70 workshops en lezingen verdeeld over drie ronden. Tussendoor konden bezoekers de uitgebreide markt van uitgevers van leermaterialen en ondersteuners op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen bezoeken. Hier werd dan ook druk gebruik van gemaakt. Tot slot gaf Ronald Hünneman een boeiende terugblik op de dag. Ondanks de actuele ontwikkelingen rond de rekentoets ging het deze dag niet alleen hierover. Juist het geven van aantrekkelijk, toekomstbestendig onderwijs in Nederlands, Engels en rekenen stond centraal.

Slotconferentie
Voor het Steunpunt mbo was dit tegelijk een slotconferentie. Dit Steunpunt gaat per 1 januari 2019 over in een Kennispunt taal en rekenen als onderdeel van MBO Diensten. Het Steunpunt vo blijft in elk geval volgend jaar nog doorgaan op de vertrouwde manier.

Van tientallen presentaties zijn de sheets te downloaden. Kijk daarvoor op de website van het Steunpunt.