Jurriaan Steen benoemd als practor rekenen

Jurriaan Steen is op 1 augustus benoemd als practor van het Rekenpractoraat. Dit practoraat is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en drie mbo-scholen.

Het is de bedoeling dat de kersverse practor samen met rekendocenten onderzoek gaat doen naar het vak rekenen in het mbo. Het doel is om alle huidige en toekomstige initiatieven op het gebied van praktijkgericht onderzoek te verzamelen, zodat ze toegankelijk worden voor rekendocenten in het mbo. Het practoraat is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders (BVMBO) en drie scholen: Albeda, Deltion en Summa.

Kennisdeling
Om het rekenonderwijs op het mbo op een hoger niveau te krijgen is kennisdeling essentieel. Het is de bedoeling dat het rekenpractoraat de regionale subnetwerken van het Steunpunt taal en rekenen mbo vanaf 1 januari 2019 overneemt. Op dit moment is Jurriaan Steen al coördinator van deze rekennetwerken.

Practorale rede
Tijdens de komende conferentie Taal en rekenen: van 1931 naar 2020, die op 27 november wordt georganiseerd door het Steunpunt taal en rekenen, spreekt Jurriaan Steen zijn practorale rede uit.

Meer informatie over de activiteiten van het rekenpractoraat kan verkregen worden via rekenpractoraat@gmail.com.

Lees ook: Gezocht: een gedreven practor rekenen

Geplaatst op 20 september 2018 terug naar vorige pagina

Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo