Terugkeer meestertitel in het mbo?

Scholen en branches hebben veel interesse om de aloude meestertitel weer in te voeren. Excellente studenten kunnen zich na hun opleiding verder ontwikkelen van ‘gezel’ tot ‘meester’.

Scholen en branches gaan de komende tijd gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van een meestertitel. Tijdens de presentatie van de eerste plannen voor excellentieprogramma’s in het mbo benadrukte minister Bussemaker te hopen dat de meester-gezel route de komende tijd verder wordt uitgebreid: ‘Met deze formule maken we goed vakmanschap beter zichtbaar, dagen we jongeren uit zich verder te ontwikkelen en laten we hen zien dat zij met een mbo-diploma op zak kunnen uitgroeien tot echte meesters in hun vakgebied.’ Het ministerie stelt de komende tijd voor het nieuwe talentenprogramma een bedrag van €25 miljoen per jaar beschikbaar.

Voorsorteren
Scholen en branches zijn het erover eens dat de verantwoordelijkheid voor de meestertitel primair bij de branches ligt. De mbo-scholen kunnen talentvolle leerlingen wel tijdens de studie voorbereiden op een traject richting de meestertitel. In de plannen die de vier vakscholen donderdag 8 januari presenteerden wordt dan ook vooral op dit ‘voorsorteren’ ingezet.

Ontdekkingstocht
Bij branches blijkt zeker interesse te zijn voor herintroductie van de meestertitel. Branches die hun interesse inmiddels hebben kenbaar gemaakt zijn onder andere de detailhandel, de meubelindustrie en de metaal. Kees Hoogendijk, directeur van de branchevereniging voor de interieurbouw en de meubelindustrie, noemt de plannen van Bussemaker ‘spannend’. De komende tijd gaat hij met scholen als het HMC op ‘ontdekkingstocht’. Hij ziet voor de scholen en het bedrijfsleven mooie kansen.