Terugkoopregeling ongebruikte studieboeken onbekend bij studenten

Nog steeds moeten veel mbo-studenten boeken kopen, die in de studie niet nodig blijken te zijn. Sinds kort zijn scholen verplicht ongebruikte boeken terug te kopen. Maar veel studenten zijn nog onbekend met deze terugkoopregeling.

Uit nieuw onderzoek van JOBmbo blijkt dat nog steeds veel mbo-studenten (meer dan 90 procent) te maken hebben met ongebruikte schoolboeken. Volgens het onderzoek komt het vaak voor dat docenten verplicht gekochte boeken niet behandelen tijdens de lessen. Vaak worden meerdere boeken en licenties gezamenlijk op een lijst geplaatst, terwijl er maar een klein gedeelte van gebruikt wordt.

Schoolkosten

JOBmbo vraagt al jaren aandacht voor dit hardnekkige probleem. Elk jaar krijgt de organisatie weer veel klachten over dure leermiddelen. Dat is extra zuur als een groot deel hiervan ongebruikt blijft. Uit een evaluatie in 2021 bleek dat mbo-studenten jaarlijks zo’n 273 euro uitgeven aan leermiddelen die ongebruikt blijven.

Ongelijke kansen

Volgens JOB-bestuurder Milan Safy vergroot dit probleem de kansenongelijkheid. In een tijd van groeiende armoede, kunnen de kosten van een boekenlijst een rol spelen bij de studiekeuze. Milan Safy: ‘Als vervolgens een groot deel hiervan ongebruikt blijft, is dat niet alleen zonde, het creëert ongelijke kansen voor mbo-studenten.’

Terugkoop

Sinds kort zijn scholen verplicht om ongebruikte leermiddelen terug te kopen. Uit het onderzoek van JOB blijkt echter dat 89% van de studenten hier niet van op de hoogte is. De regeling is vaak onvindbaar. Daarnaast stellen scholen vaak onrealistische voorwaarden. Voor JOBmbo is de terugkoopregeling dan ook niet de oplossing voor de ongebruikte leermiddelen: ‘Wij willen niet langer dat het probleem van ongebruikte leermiddelen bij de student wordt gelegd. Scholen zijn verantwoordelijk voor de boekenlijsten, en hierdoor hebben zij een verantwoordelijkheid om de prijzen van de boekenlijsten laag te houden. Helaas geven docenten geen prioriteit aan het laag houden van de kosten. Studenten beschikken niet over een onderhandelingspositie, terwijl zij wel voor de kosten opdraaien.’

Kamervragen

De Kamerleden Peter Kwint (SP) en Zohaïr El Yassini (VVD), die zich al langer druk maken om de ongebruikte leermiddelen, hebben inmiddels Kamervragen gesteld. Op 9 november debatteert de Tweede Kamer over het mbo en zal de kwestie aan de orde komen.

Lees hier het onderzoek van JOBmbo

Lees ook:  Scholen nog laks met terugkoopregeling schoolboeken