Tevredenheid medewerkers mbo-scholen neemt toe

mc29stagaireleslr

De tevredenheid van medewerkers van mbo-scholen is de afgelopen jaar licht gestegen. Maar de werkdruk blijft een probleem.

Over het algemeen zijn de medewerkers van mbo-scholen iets meer tevreden over hun werk dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar de tevredenheid van docenten en andere medewerkers van mbo-scholen. Aan het onderzoek namen ruim bijna 30.000 medewerkers van ruim vijftig mbo-scholen deel. Twee jaar geleden werd een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd.
Op veel punten is sprake van een kleine, maar significante verbetering in vergelijking met het eerdere onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor de betrokkenheid van de medewerkers bij de school en de samenwerking met collega’s.

Werkdruk
Rond de ervaren werkdruk is er nog weinig verbetering te zien. Bijna de helft van de medewerkers noemt de eigen werkdruk te hoog of zelfs veel te hoog. De stelling ‘ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren’ scoort slechts een 5,2. Deze score wijkt amper af van het eerdere onderzoek. De tevredenheid over de beloning is wel wat gestegen: van een 5,6 naar een 5,9.

Ondersteunend personeel
Opvallend is dat het ondersteunend personeel (ondersteuning en management) over het algemeen meer tevreden is dan het onderwijzend personeel (de docenten). De stelling ‘ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren’ krijgt van de docenten een 4,6 tegenover het ondersteunend personeel een 6,2.

Lees ook: Medewerkers mbo-scholen behoorlijk tevreden (27 maart 2015)