Tevredenheid over stages en leerbanen blijft hoog

De tevredenheid van mbo-studenten over hun stage blijft hoog. Dat blijkt uit de BPV-monitor van SBB. In vergelijking met vorig jaar loopt de voorbereiding op de stage beter.

Studenten geven hun stages en leerbanen in 2017 net als in 2016 gemiddeld een 8. Praktijkopleiders waarderen de stages met een 7,5. Ook dat cijfer is gelijk aan dat van vorig jaar. Een opvallende ontwikkeling is dat studenten vaker tevreden zijn over de voorbereiding op de stage. In 2016 was 70% van de studenten tevreden met de voorbereiding. In 2017 was dit percentage gestegen tot 78%.

Trots
‘Dit zijn resultaten om trots op te zijn’, zegt Ton Heerts van de MBO Raad. ‘Studenten geven duidelijk aan dat zij afgelopen jaar meer tevreden waren met de voorbereiding op de stage. Scholen hebben de afgelopen jaren actief ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de bpv, te beginnen bij de voorbereiding van studenten. Goed om te zien dat deze inspanning loont.’ Ineke Dezentjé Hamming, met Heerts duovoorzitter van SBB, is ook tevreden: ‘Met een goede voorbereiding halen zowel mbo-studenten als leerbedrijven veel meer uit de stage of leerbaan. Belangrijk voor de opleiding van vakmensen die het bedrijfsleven hard nodig heeft.’

Goed beeld van het beroep
Aan de monitor hebben meer dan 40.000 praktijkopleiders meegedaan. Het aantal deelnemende studenten is een stuk lager: bijna 10.000. Bijna alle studenten kregen tijdens de stage of leerbaan een goed beeld van het beroep waarvoor ze leren. Ongeveer 75% van de respondenten zegt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de school, het bedrijf en de student. Als die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, zijn alle drie partijen meer tevreden over het nakomen ervan. Punt voor verbetering is het aantal contactmomenten met school. Daarnaast ontbreekt soms duidelijkheid over de precieze leerdoelen van de stage of leerbaan.

Kwaliteit meten
Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB de kwaliteit van de stages. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en de student. De vragen volgen de opbouw van de stageperiode: de voorbereiding en matching, het maken van afspraken, de uitvoering en de beoordeling. De resultaten zijn door sommige scholen gebruikt in verbeterplannen. Leerbedrijven krijgen direct na het invullen van de vragenlijst een terugkoppeling van hun antwoorden, afgezet tegen een landelijke benchmark. Hiermee kunnen leerbedrijven hun resultaten benutten om hun begeleiding nog verder verbeteren.

Klik hier voor volledige BPV Monitor 2017

Lees ook: Hoge cijfers voor stages en leerbanen