Ton Heerts vertrekt na drie jaar bij MBO Raad

Ton Heerts vertrekt na ruim drie jaar als voorzitter van de MBO Raad. Hij wordt burgemeester van Apeldoorn.

Ton Heerts heeft zich als voorzitter van de MBO Raad onder andere ingezet voor een beter imago van het mbo. Hij sprak vaak over het mbo, dat ‘retegoed’ is. Bij zijn benoeming in 2016 gaf hij aan zich in te willen zetten voor een nauwe relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als oud-vakbondsman was hij in staat partijen goed bij elkaar te brengen. Vanaf het begin heeft Heerts zich ook sterk gemaakt voor een grote rol van het mbo bij leven lang ontwikkelen. In 2016 zei hij: ‘Het mbo is bepalend voor de toekomst van jongeren. En voor de om- her- en bijscholing van volwassenen. Met andere woorden; het mbo is er altijd!’

Bestuursakkoord

In de drie jaar dat Ton Heerts de MBO Raad leidde is het mbo vaak positief in het nieuws geweest. Zo krijgt de sector de laatste jaren steevast complimenten van de – altijd strenge – Onderwijsinspectie. Ook stond Heerts aan de wieg van het Bestuursakkoord, dat de MBO Raad begin 2018 met het ministerie van Onderwijs sloot onder de titel Trots, vertrouwen en lef. In dit akkoord werd onder andere afgesproken om een ‘MBO Brigade’ in te richten, die ‘met militaire precisie’ overbodige wet- en regelgeving zou opruimen.

Regionale samenwerking

Heerts wordt waarschijnlijk in december geïnstalleerd als burgemeester van zijn woonplaats Apeldoorn. Ook in die rol zal hij nog met het mbo te maken blijven hebben. Heerts is altijd groot voorstander geweest van meer regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs, werkgevers en lokale overheden. Ook als burgemeester kan Heerts zich dus sterk blijven maken voor een ‘retegoed’ mbo.

Lees ook het eindejaarsinterview dat Ton Heerts in december 2018 met MBO Today had