Van Engelshoven: numerus fixus voor creatieve opleidingen

Als opleidingen geen goed perspectief op werk bieden moeten scholen een numerus fixus hanteren. Dat schrijft minister Van Engelshoven in reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid over de wildgroei van creatieve mbo-opleidingen.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Engelshoven op het zeer kritische advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) over de groei van de creatieve opleidingen aan mbo-scholen. Inmiddels studeren bijna 60.000 mbo-studenten aan zo’n 24 creatieve mbo-opleidingen. Volgens de Commissie verhoudt dit aantal zich niet tot de arbeidsmarktkansen van deze opleidingen: massale werkloosheid dreigt.

Verontrustend
Minister Van Engelshoven noemt het rapport van de CMMBO ‘verontrustend’. Het is volgens haar niet goed als scholen om extra studenten te trekken opleidingen aanbieden die geen goed arbeidsmarktperspectief hebben. Scholen moeten juist hun potentiële studenten goed voorlichten over de kans op werk. De minister vindt het in dat kader verontrustend dat een aantal scholen de verplichte ‘studiebijsluiter’ niet gebruikt.

Licentie intrekken
De minister neemt alle adviezen van de Commissie over. Concreet vraagt zij aan scholen die de gewraakte opleidingen aanbieden voor 1 november 2018 aan te geven hoe zij omgaan met het advies van de CMMBO. Als scholen zich niet aan hun zorgplicht houden, kan zij uiteindelijk de licentie voor een opleiding intrekken. Naar aanleiding van de adviezen om de kwalificatiedossiers DTP en Artiest in te trekken vraagt de minister eerst advies aan de SBB. Op basis van het feitelijke arbeidsmarktperspectief van de opleidingen zal dan duidelijk moeten zijn hoeveel opleidingsplaatsen verantwoord zijn.

Haast
Bij dit alles is haast geboden: voor het moment dat de werving voor opleidingen in het schooljaar 2019- 2020 start moet duidelijk zijn welke opleidingen aangeboden kunnen worden. Aan de – ook wel gehoorde – opvatting dat opleidingen ook nut kunnen hebben zonder concreet arbeidsmarktperspectief besteedt de minister geen aandacht.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven

Lees ook: CMMBO wil einde aan groei creatieve opleidingen