Van Engelshoven wil meer innovatie en minder regeldruk

Minister Van Engelshoven roept scholen op voortdurend bezig te blijven met innovatie. Zelf spant ze zich in om overbodige regels op te ruimen. Zo wil ze nog dit jaar de regeldruk rond keuzedelen verminderen.

Tijdens de opening van het mbo-schooljaar riep minister Van Engelshoven de scholen op met lef te werken aan innovatie van het onderwijs. MBO-today sprak met de minister over snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en het lef om te doen wat nodig is.

Waarom is innovatie voor het mbo zo belangrijk?
‘De mbo-scholen staan voor de opgave om jongeren voor te bereiden op een arbeidsmarkt die enorm in ontwikkeling is. In bijna alle sectoren verandert de inhoud van werk in hoog tempo. Banen veranderen of verdwijnen zelfs helemaal. Het mbo moet dan meebewegen. En dat is niet eenvoudig, want hoe bereid je jongeren voor op een arbeidsmarkt die voortdurend verandert? Het gaat niet alleen om de kwalificaties die op dit moment nodig zijn, maar ook om het aanleren van een bepaalde attitude en vaardigheden.’

Doen scholen nu te weinig aan innovatie?
‘Er gebeurt al heel veel, denk alleen maar aan alle projecten die plaatsvinden in het kader van het Regionaal Investeringsfonds. Maar het kan altijd nog beter. Mijn oproep is een aanmoediging om versneld door te gaan met de vernieuwing van de opleidingen. Het voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst is echt een grote uitdaging voor scholen. We moeten allemaal alert blijven.’

Wat kunnen scholen nog meer doen?
‘Het is belangrijk dat scholen hun aanbod verder flexibiliseren. Scholen hebben veel ruimte om tot een regionale inkleuring van de  kwalificatiedossiers te komen. Dat vraagt om een intensieve samenwerking met werkgevers in de regio. En dat vraagt ook om lef. Tegen docenten en bestuurders zeg ik: heb het lef om te doen wat nodig is. Laat je niet hinderen door regels die in de weg lijken te staan.’

En wat kunt u als minister doen om innovatie te stimuleren?
‘Ik wil vooral scholen de ruimte geven om te innoveren. Soms lijken regels innovatie in de weg te staan. Daarom hebben we in het bestuursakkoord ook afgesproken om een MBO Brigade in het leven te roepen. Die brigade helpt scholen om het onderwijs te vernieuwen. Als je tegen regels aanloopt die vernieuwing in de weg staan, of die nou van het ministerie afkomstig zijn of van je instelling, kaart dat dan aan bij de brigade.’

De MBO Brigade gaat ook regels afschaffen?
‘De brigade kijkt in eerste instantie welke ruimte er is. De ervaring leert dat scholen vaak meer ruimte hebben dan ze denken. Als de regels echt knellend zijn, moeten we kijken of we de ze kunnen aanpassen. En als regels overbodig zijn, schaffen we ze af. Regels zijn er om het onderwijs te faciliteren, niet andersom. Het maken van goed onderwijs staat centraal, niet de wet- en regelgeving.’

Kunt u een concreet voorbeeld noemen?
‘Neem de regelgeving rond onderwijstijd. In de regelgeving zijn urennormen opgenomen. Maar scholen mogen beredeneerd van die normen afwijken. Als een school goede argumenten heeft om anders met de urennorm om te gaan, is daar alle ruimte voor. Een voorbeeld van overbodige regelgeving is de onderwijsovereenkomst. Die was oorspronkelijk bedoeld om de rechten van de student te beschermen. In de praktijk is de overeenkomst een papieren tijger, die zorgt voor veel administratieve rompslomp. Die schaffen we dus nog deze periode af. En mede naar aanleiding van signalen uit het onderwijs en bedrijfsleven kom ik eind van dit jaar met een veranderaanpak om regeldruk bij keuzedelen weg te nemen, zodat de keuzedelen nog beter kunnen floreren.’

Lees het volledige interview met minister Van Engelshoven in de MBO-krant van 25 november

Lees ook: Minister Van Engelshoven roept scholen op tot meer innovatie

Foto: Claudia Otten